• Scherpenzeel: Gemeentehuis

    Foto Rinus van Denderen

Kerk Pluimenweg naar de raad

College vindt bezwaren ongegrond 

 

Over de plannen voor vestiging van een kerkgenootschap op de plek van een bedrijfspand aan de Pluimenweg 15 zijn vorig jaar al de nodige bezwaren naar voren gekomen vanuit de omgeving. Men vindt de functie van een kerkgebouw niet passen binnen het woonwerklandschap met bedrijven in de categorie 1 en 2 naast industrieterrein 't Zwarte Land.

PARKEEROVERLAST Daarnaast wordt gevreesd voor parkeeroverlast van kerkgangers. Niet alleen tijdens de zondagse diensten, maar met name ook bij allerlei doordeweekse activiteiten in het gebouw.

De eigenaar en bewoner van het buurpand, Studio van Leuveren, uitte hierover mede namens andere omwonenden al vaker zijn zorgen bij de gemeenteraad.

\Hij gaf daarbij aan dat de buurt zich overvallen voelde door de aankoop van de bedrijfslocatie aan de Pluimenweg 15 door de Hersteld Hervormde Gemeente Renswoude - Scherpenzeel; het kerkgenootschap wat nu nog samenkomt in de Wittenbergschool. 

Het college oordeelt echter dat de locatie zich wel leent voor het inpassen van een kerkgebouw. Dit zou ook geen belemmering veroorzaken voor de bedrijfsvoering in de omliggende panden. De locatie krijgt de bestemming 'maatschappelijk', waarbinnen alleen een religieuze instelling zich kan vestigen. Het college wijst erop dat het huidige bedrijfspand aan de Pluimenweg 15 lang te koop heeft gestaan waarbij weinig tot geen animo was voor de aankoop daarvan ten behoeve van een bedrijfsfunctie. Omdat er meerdere panden in de directe omgeving te koop staan constateert men een geringe vraag naar vestiging van kleinschalige bedrijven in dit gebied.

Daarnaast wordt het onttrekken van een bedrijfsbestemming aan de locatie volgens het college gecompenseerd door het feit dat er inmiddels elders in de gemeente een terrein is gekomen met twee bedrijfsverzamelgebouwen voldoende mogelijkheden voor ondernemers die op zoek zijn naar kleinschalige bedrijfsruimte.

VERKEERSBEWEGINGEN Omdat het een klein kerkgenootschap betreft (125 zitplaatsen) zal het volgens de berekening van het college wel mee gaan vallen met het aantal verkeersbewegingen naar en van het nieuw te bouwen kerkgebouw. De 17 parkeerplaatsen die kunnen worden gerealiseerd op eigen terrein zijn volgens het college ruim voldoende voor de doordeweekse activiteiten in het gebouw en op zondag kan het kerkgenootschap beschikken over 8 extra plaatsen op de terreinen van omliggende bedrijven.

Een forse groei van de kerk wordt volgens het college niet voorzien en zo dit wel zo zou zijn weet de kerk dat uitbreiding niet mogelijk zal zijn op die locatie. Ook heeft de kerk aangegeven geen luidklokken op het kerkgebouw te zullen plaatsen. Al met al meent het college dat de functie van een kerkgebouw op die locatie inpasbaar is en stelt de raad voor om de bezwaren ongegrond te verklaren en de bestemmingswijziging in de raadsvergadering van 28 september vast te stellen.