• Margreet Hendriks

Patstelling over blauwe zone

SCHERPENZEEL De voorgenomen aanpassing van de blauwe zone in het centrum van Scherpenzeel gaat het college nog heel wat hoofdbrekens kosten. Ondernemers en burgers bleken vorige week tijdens de inloopavond in hun meningen over de plannen namelijk lijnrecht tegenover elkaar te staan.

Bezoekers van het centrum kunnen in het algemeen niet wachten tot de blauwe lijnen langs grote delen van de Dorpsstraat en de Marktstraat helemaal vertrekken. Een deel van de centrumbewoners ziet de wijzigingen ook wel zitten vanwege verbeterde mogelijkheden om dichter bij te kunnen parkeren.

PARKEERONTHEFFINGEN Dat laatste is echter precies wat de centrumondernemers nu juist willen voorkomen. ,,Als bewoners op de plekken voor onze winkels gaan parkeren, dan kunnen onze klanten hun auto daar niet meer kwijt. Dit gaat ons geld kosten'', meent Piet Ritmeester van de gelijknamige broodjeszaak aan de Dorpsstraat. In dit verband deed Ritmeester ook zijn beklag over het toenemend aantal parkeerontheffingen wat door de gemeente aan centrumbewoners wordt uitgereikt.

Ook de uitbater van de Pitstop aan de Marktstraat en de eigenaar van de Dierenspeciaalzaak aan de Dorpsstraat uitten op de inloopavond bedenkingen tegen het verdwijnen van de blauwe zone voor hun winkeldeuren. Ze zeiden te vrezen voor verlies van klandizie door langparkeerders op deze plekken.''

Als het aan deze ondernemers ligt, blijft het huidige gebied van de blauwe zone helemaal intact, waarbij het gebruik van de parkeerschijf wordt uitgebreid naar de gehele week. ,,Als het gebied van de zone zonodig beperkt moet worden, zou men het beter om kunnen keren en de nu in de plannen aangewezen grote parkeerterreinen bij onder andere de Jumbo en de Blokker ´vrij parkeren´ maken en het langsparkeren op de Dorpsstraat en de Marktstraat handhaven'', zo werd door iemand geopperd. 

 

INLOOPAVOND De inloopavond over de blauwe zone trok vorige week dinsdag naar schatting zo'n tachtig belangstellenden naar gebouw Philalethes. Medewerkers van de gemeenten hadden er vier tafels ingericht met grote tekeningen van zowel de huidige als de mogelijk nieuwe inrichting van het gebied van de blauwe zone. Bezoekers konden niet alleen tijdens de bijeenkomst vragen stellen of hun mening ventileren, maar werden door daarvoor beschikbare formulieren ook gevraagd om hun op- en aanmerkingen op schrift te stellen. Daarvan werd veel gebruik gemaakt.

Wethouder Margo van de Fliert bevestigde dat het voor de gemeente nog een enorme klus gaat worden om al die reacties samen te vatten en er conclusies uit te trekken. ,,Het gaat voor het college lastig worden om hier een oordeel over te vellen'' aldus Van de Fliert. ,,Ondernemers zijn in het algemeen tegen, bewoners voor en - hoewel die groep vanavond niet in grote getale is opgekomen - weten we dat bezoekers van het gebied niet enthousiast zijn van een blauwe zone. Daarnaast hebben we ook nog te maken met de conclusies van het onderzoeksrapport, waarin wordt aangegeven dat het over het algemeen, ook buiten de nu geldende uren van de blauwe zone, met de parkeerdruk in het centrum eigenlijk wel meevalt. Een makkelijke afweging zal het dus zeker niet worden.''