• Regio FoodValley

Puinhoop bij leerlingenvervoer Scherpenzeel en omgeving

SCHERPENZEEL Het leerlingenvervoer van kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen door ziekte of een handicap in Scherpenzeel en omgeving was de afgelopen weken een puinhoop. Kinderen werden te vroeg, te laat of soms zelfs helemaal niet opgehaald. Niet van huis, maar in veel gevallen ook niet op school om weer naar huis te gaan. Oorzaak: de overgang van het leerlingenvervoer naar een nieuwe vervoerder, de Valleihopper.

 

Nadat de provincie Gelderland op 1 januari van dit jaar afscheid nam van de Regiotaxi is de regio FoodValley verantwoordelijk voor het aanvullend openbaar vervoer namens deze gemeenten. Die riep hiervoor Valleihopper in het leven; 'een betrouwbare oplossing voor iedereen die geen gebruik kan maken van het gewone openbaar vervoer' zo werd bij de introductie vermeld. Naast de regiotaxi-functie prees Regio FoodValley de Valleihopper ook aan voor het regelen van andere vormen van vervoer. Zo werd deze door Wageningen meteen vanaf de start ingezet voor het leerlingenvervoer. De gemeenten Scherpenzeel, Barneveld, Ede, Renswoude in Nijkerk besloten dit te doen vanaf het schooljaar 2017-2018.   

 

Waar wethouder Henk Vreeswijk onlangs in de gemeenteraadsvergadering nog melding maakte van de 'snel groeiende populariteit' van de Valleihopper op het gebied van aanvullend openbaar vervoer (waardoor de kosten daarvan voor Scherpenzeel volgens de verwachting met 20.000 euro per jaar gaan toenemen), blijkt de taakuitbreiding met het leerlingenvoer tot nu toe allesbehalve succesvol te zijn. De oorzaken van de problemen zouden met name te wijten zijn aan de planning en een chauffeurstekort. Regio FoodValley heeft de uitvoering van de Valleihopper uitbesteed aan drie taxibedrijven: Munckhof, Van Driel en Noot. In plaats van dat deze taxibedrijven hun eigen planning organiseerden, zoals dit voorheen onder de Regiotaxi gebeurde, werd ook dit werk uitbesteed. De firma Transvision BV uit Capelle aan den IJssel kreeg deze opdracht voor de inrichting van een regiecentrale. Maar juist met de planning bleek het de eerste dagen behoorlijk mis te gegaan. Kinderen werden te vroeg, te laat of helemaal niet opgehaald. Hier en daar kwam door planningsfouten ook meer dan één taxibusje voorrijden. Chauffeurs gaven aan dat Valleihopper met een chauffeurtekort kampte en de roosters niet klopten. De taxicentrale bleek bij al deze chaos bovendien volstrekt onbereikbaar voor de bezorgde ouders van kinderen die zijn aangewezen op het leerlingenvervoer.

Dit alles heeft ertoe geleid dat de verantwoordelijk wethouders inmiddels in een spoedberaad hebben besloten dat de planning voor het leerlingen vervoer in ieder geval in de komende periode weer door de taxibedrijven moet worden uitgevoerd en voorlopig niet meer door planner Transvision uit Cappelle aan den IJssel. Hiermee denkt men de aansturing van de ritten te verbeteren zodat de leerlingen op tijd worden opgehaald en thuisgebracht. In de komende tijd wordt bekeken hoe dit op de lange termijn wordt geregeld. ,,We zijn ons bewust van de zorgen die er bij ouders leven en doen er alles aan om dit op te lossen'' laat woordvoerder Betsy Jansen van regio FoodValley weten.