• Margreet Hendriks

Scouting tijdelijk onder dak

SCHERPENZEEL Er is een oplossing gevonden voor de huisvesting van Scouting de Willaergroep. De vereniging dreigde dakloos te worden omdat het Landgoed Scherpenzeel de huidige locatie aan de Broekerweg niet langer aan hen wilde verhuren. De gemeente is met een tijdelijke oplossing gekomen in de vorm van de leegstaande boerderij bij de volkstuintjes aan de Nieuwstraat. Donderdag sloot wethouder Tonnis van Dijk daarvoor een 4-jarig huurcontract met de Willaergroep.

Margreet Hendriks

De voorzitter van de Willaergroep, Maarten Sluijter, laat weten opgelucht te zijn dat er dankzij de inspanningen van de wethouder een oplossing is gevonden voor hun huisvestingsprobleem. ,,Voorlopig in ieder geval, want de boerderij aan de Nieuwstraat 99 is natuurlijk wel een tijdelijke oplossing'' benadrukt Sluijter. ,,Op termijn zullen we met de gemeente overeenstemming moeten proberen te krijgen over het inrichten van een definitieve locatie voor de scouting. Hiervoor hebben wij bij de gemeente ook al een idee aangedragen.''

FUSIE Sluijter doelt hierbij op het principeverzoek dat de scouting heeft gedaan om een nieuwe huisvesting te gaan realiseren in de buurt van de Breelaan. De Willaergroep wil namelijk gaan fuseren met de reeds aan de Breelaan gevestigde Valleigroep. De gemeente is vooralsnog niet enthousiast over de locatie hoek Dreef-Marktstraat, die de scouting hiervoor op het oog heeft. Men vindt een clustering van bebouwing bij het bestaande gebouw van De Valleigroep op voorhand wenselijker. Over dit laatste heeft Sluijter zijn twijfels, want het terrein van de Valleigroep zou naar zijn oordeel niet ruim genoeg zijn voor het huisvesten van beide verenigingen. ,,Vooral de verschillende speltakken van de scoutinggroepen vragen veel ruimte'' weet Sluijter. ,,Dat gaat op de huidige locatie van de Valleigroep niet lukken. Maar goed, dat is nu even van later zorg. Voorlopig kan de Willaergroep nog 4 jaar vooruit op de tijdelijke locatie aan de Nieuwstraat.''

AFSCHEID BROEKERLAAN Sluijter bekent dat de Willaergroep best wel met moeite afscheid gaat nemen van hun prachtige onderkomen aan de Broekerlaan. ,,Eerlijk gezegd hebben we altijd gehoopt dat de eigenaren van Landgoed Scherpenzeel nog op hun beslissing terug zouden komen om de scouting van deze plek, waar wij denk al meer dan 40 jaar gevestigd zijn, te verwijderen. Die hoop is ook wel een beetje de reden geweest waarom we misschien wat te lang hebben gewacht met het zoeken naar een nieuwe locatie. Maar het Landgoed bleek niet te vermurwen; onze accommodatie past niet in de plannen die zij hebben voor Park Scherpenzeel. Heel, heel jammer, want een vereniging als de scouting lijkt ons juist bij uitstek te passen bij het recreatieve karakter van het landgoed. Het is niet anders. Wij zijn in elk geval heel blij dat de gemeente met ons mee heeft willen denken over een voorlopige oplossing. Daarbij is ook de TOP-locatie aan het Valleikanaal als optie aangedragen. Hoewel we dit echt een superlocatie vonden hebben we er vanwege het samengaan met de Valleigroep toch nee tegen gezegd.

UITBREIDING De Valleigroep heeft onlangs nog geïnvesteerd in een uitbreiding van hun accommodatie aan de Breelaan, dus dat zou bij het definitief samengaan van de verenigingen op één locatie echt kapitaalvernietiging zijn geweest. Wij zijn tevreden met de oplossing van het tijdelijk huren van de leegstaande boerderij bij de volkstuinen, al moet er nog ontzettend veel aan het pand worden gedaan. Aan onze leden hebben we inmiddels al een lijst toegezonden van klussen, materialen en werkzaamheden waarbij we hulp bij de aanleg of sponsoring kunnen gebruiken. Denk daarbij aan sanitair zoals waterleiding, toilet, kranen, riolering, elektrische installaties, dakherstel en tal van andere algemene opknapklussen en herstelwerkzaamheden. We gaan een drukke tijd tegemoet, maar als het goed is moeten onze speltakken er na de zomer kunnen gaan draaien.''