• Margreet Hendriks

Sloop school vordert nog niet

SCHERPENZEEL Hoewel de sloop van de oude Bruinhorstschool nog niet erg vordert, begint de bouw van nieuwe woningen op deze locatie naderbij te komen. Onlangs heeft de gemeenteraad ook het bestemmingsplan in definitieve vorm vastgesteld.

 

Op de locatie van het voormalig schoolgebouw worden in totaal veertien woningen gebouwd. Het gaat om tien sociale huurwoningen voor starters en statushouders en twee twee-onder-een-kap-woningen voor senioren. De aan de weg gelegen woningen komen in nagenoeg dezelfde rooilijn te liggen als de ernaast gelegen twee-onder-een-kap-woningen. Ook qua bouw- en goothoogte wordt op de hoogten van de bestaande woningen in het gebied aangesloten, zodat er een passend straatbeeld ontstaat.De grond is in eigendom van de gemeente.

Hoewel er in het begin door het college rekening werd gehouden met een klein verlies op de grondexploitatie, kon men de gemeenteraad uiteindelijk toch een sluitende berekening met zelfs een kleine plus van 11.000 euro presenteren.

TEVREDEN De politiek, die hiervoor eerder ook een sluitende grondexploitatie van het college had geëist, toonde zich bij de behandeling van het raadsvoorstel tevreden. Wel vroeg CDA-raadslid Van Kampen zich af of men bij de opstelling van de nieuw te bouwen woningen in het gebied niet meer rekening had kunnen houden met een gunstiger situering voor het aanbrengen van zonnepanelen op de woningen. Volgens wethouder Tonnis van Dijk is de nu voorgestelde inrichting echter de enig mogelijke variant om het voor een sluitende grondexploitatie benodigde aantal woningen op de locatie kwijt te kunnen. Andere varianten waren volgens hem nauwkeurig onderzocht, maar niet mogelijk gebleken, ook omdat er ruimte voor groen en parkeren in het gebied moet worden ingeruimd.

LASTIG STUKJE GROND Wout van de Kleut (CU) complimenteerde de wethouder met de invulling van wat hij betitelde als 'een lastig stukje grond' en benadrukte dat het daarop te realiseren woningbouwprogramma weinig ruimte biedt om te spelen met zonligging. De wethouder bevestigde de waarneming van Ineke Schimmel (GBS) dat er ook een stukje grond is verkocht aan een omwonende. ,,Die verkoop heeft ons ook geholpen bij het sluitend maken van de exploitatie'', aldus Van Dijk. Ook zou er nog een klein stuk grond met een omwonende geruild zijn om een goede inrit te kunnen realiseren. Het was volgens Van Dijk geen gemakkelijke taak geweest om deze locatie te ontwikkelen met een positieve grondexploitatie, maar hij vond dat dit uiteindelijk al met al aardig was gelukt. Een constatering waarmee ook Dijkstra (VVD) en Van Ekeren (SGP) het eens waren.

Robert Tiesing (PRO Scherpenzeel) zei blij te zijn dat de voorraad sociale huurwoningen met dit bouwplan weer een beetje wordt uitgebreid. Ineke Schimmel vroeg zich nog wel af of er straks goed wordt gelet op een evenwichtige verdeling van de huurwoningen tussen starters en statushouders, voor zover deze eigenlijk niet tot dezelfde categorie kunnen worden gerekend. Wethouder Van Dijk wees erop dat de toekenning van sociale huurwoningen is geregeld in de huisvestingsverordening. ,,Het is aan Woonstede om de woningen straks volgens die regels te gaan verdelen.''