• Het bestuur van de Buurtvereniging Nooitgedacht dat ook 35 jaar bestaat

    Adriaan Hosang

'Vereniging schept band tussen bewoners'

RENSWOUDE ,,We doen natuurlijk 23 september mee aan nationale burendag, het is dan ook onze vijfendertigste verjaardag", vertelt Helmert van Voorthuizen, voorzitter van de buurtvereniging.

Het bestuur organiseert al jaren allerlei activiteiten voor de buurt. Van Voorthuizen: ,,Het leuke is dat bijna iedereen in de straat lid is van de buurtvereniging. Zelfs enkele oud-bewoners van de Sportpark-laan komen nog steeds bij onze activiteiten. Voor die bewoners zet de buurtvereniging zich in.

KERKGEBOUW Van Voorthuizen over het nut en doel van een buurtvereniging: ,,we houden de bewoners in de buurt op de hoogte van zaken die er spelen´´. Hij wijst bijvoorbeeld op te hard rijden door de straat, de plannen voor de bouw van een kerkgebouw en de aanpassing van de beplanting in het plantsoen bij het Dickerijsterlaantje.

Zijn vrouw merkt nog op dat men ook nieuwe bewoners verwelkomt. Dat schept een band. Omdat Buurtvereniging Nooitgedacht al jaren actief is, is zelfs het opbouwen van de feesttent al een ´gezellige happening´. ,,Bij zo'n activiteit neemt iedereen spullen mee. Dat is gewoon leuk.´´ Bestuurslid Cor van Kooten wijst erop dat iedereen in de buurt met elkaar praat. ,,Dat zegt al iets.´´ ,,De jaarlijkse fietspuzzeltocht was ieder jaar weer een leuke activiteit´´, merkt secretaresse Karin van de Kaa op.

PANNENKOEKEN Onderweg waren er enkele stops en was er iets te drinken voor de jeugd. Mijn man Wilco en Cor bakten dan stapels pannenkoeken. Wilco: ,,Ik denk dat we wel tien pakken bakmeel gebruikten". Karin was destijds de vrouw die cakes bakte tijdens een dag van de buurtvereniging. Karin heeft daarvoor zelfs twee ovens in haar keuken. ,,Het mooie is dat ik geen cake lust´´, merkt ze op. Het bestuur van de buurtvereniging wil er zaterdag 23 september weer iets leuks van maken. Tegelijkertijd wordt ook het 35 jarig jubileum gevierd. Het bestuur, bestaande uit Helmert van Voorthuizen, Karin en Wilco van de Kaa en Henny en Cor van Kooten hebben een activiteit bedacht voor zowel de jeugd als de volwassenen in de buurt.

FEESTTENT Het buurtfeest begint 's middags voor de jeugd om 16.00 uur. Wat er precies op het programma staat is nog geheim, merkt Henny van Kooten op. Daarna is er voor hen een hapje en een sapje. Samen wordt er genoten van een barbecue en 's avonds is er een programma voor de volwassenen, dat het bestuur ook nog even geheim wil houden. De feesttent van Buurtvereniging Nooitgedacht komt weer op het parkeerterreintje bij de woningen te staan. Het bestuur kijkt al uit naar de komende nationale burendag. Het programma is klaar.

Ten slotte wijst voorzitter Van Voorthuizen er nog op, dat de samenwerking binnen het bestuur goed is. ,,Samen kunnen we steeds weer leuke activiteiten organiseren. Daar gaat het bij een buurtvereniging om, je bewoners iets leuks bieden".