'We zijn nog steeds zoekende'

Geregeld is er gebruikersoverleg. ,,Wat doen we wel en wat past niet in het Cultuurhuis, wie is waar verantwoordelijk voor en wie regelt wat. De ruimte in het Cultuurhuis biedt veel mogelijkheden maar is niet vergelijkbaar met De Camp of het vroegere Verenigingsgebouw. Daar zijn en waren ook toneeluitvoeringen mogelijk maar de ruimte in het Cultuurhuis is slechts geschikt voor kleinschalige optredens."

Cultuurhuiscoördinator Hanneke Weijers zorgt één dag per week inhoudelijk voor de gang van zaken in het Cultuurhuis. Zij steunt initiatieven voor activiteiten, stemt activiteiten op elkaar af en communiceert met alle gebruikers. Soms bedenkt zij een nieuw concept wat een plaats kan krijgen in het Cultuurhuis zoals het nieuwe winkeltje 'Hip en Handgemaakt'. ,,Het zou mooi zijn als er in het weekend een soort culturele inloop activiteit was of een lezingencyclus op de zaterdagmiddag. Mensen die niet in sport maar in cultuur geïnteresseerd zijn zouden graag zo iets in hun eigen woonplaats hebben!"

* Lees meer in De Woudenberger van dinsdag 31 maart.