Een mooi verhaal

De gemeente stapt volgend jaar over op het in rekening brengen van een gedifferentieerd tarief (Diftar) voor de inzameling van grijs restafval. Alle raadsfracties gaven vorige week in de Opinieronde hun zegen aan de nieuwe afvalstoffenverordening.

Laat ik voorop stellen dat ik niets tegen afvalscheiding heb. De hoeveelheid afval die wij (al dan niet door de talloze verpakkingen in de winkels) produceren is aanzienlijk. De landelijke overheid wil het restafval tot een minimum te beperken. Om het doel kracht bij te zetten, heeft het kabinet voor 2019 de belastingtarieven voor afval storten en verbranden bijna verdriedubbeld; van € 13,21 naar € 31,39 per 1.000 kg. Een tariefverhoging die uiteraard doordreunt in de lokale afvalstoffenheffingen. De gemeente op haar beurt, probeert de kosten binnen de perken te houden door inwoners te stimuleren hun huishoudelijk afval nog beter te scheiden en zo weinig mogelijk restafval aan te bieden.

Vanuit het principe ‘de vervuiler betaalt’ is gekozen voor Diftar. Met de invoering van een vast basisbedrag (€ 165 per jaar) en een rekening voor elke aanbieding van grijs restafval (€ 5 grote kliko, € 3 kleine kliko en € 0,85 per vuilniszak in een container) krijgen de huishoudens daarmee ook wat grip op de kosten van hun afvalstoffenheffing. Een meerpersoonshuishouden, dat het aantal aanbiedingen van hun grote grijze kliko halveert naar 12 keer per jaar, zal in 2019 € 225 kwijt zijn (nu nog € 210,65). Met een kleine kliko (€ 201) of minder aanbiedingen kan men goedkoper uit zijn dan nu het geval is. Voor eenpersoonshuishoudens ziet het nieuwe plaatje er helaas een stuk ongunstiger uit, omdat er met een basistarief geen onderscheid meer is tussen huishoudens. Willen zij nog voordeel behalen ten opzichte van hun huidige tarief van € 168,50 dan is het met één keer per jaar aanbieden van een kleine grijze kliko of maximaal 4 vuilniszakken echt op.

Dit overziende verbaast het me dat mevrouw Van Riel (PRO Scherpenzeel) in de Opinieronde haar beklag deed over het artikel in de Scherpenzeelse Krant van 9 oktober onder de kop ‘Afval inzamelen duurder’. Daarin werd volgens haar slordig omgegaan met de feiten, want de afvalstoffenheffing werd helemaal niet duurder. Integendeel. Als de burgers het goed doen, zijn zij zelfs veel goedkoper uit.

Nu snap ik best dat de politici van PRO allergisch zijn voor elke snipper nieuws die het mooie doel een beetje aantast. Maar ik zou mevrouw Van Riel graag aan een eenpersoonshuishouden in Scherpenzeel willen horen uitleggen hoe zij voordeel kunnen behalen met slim afval scheiden. Over slordig omgaan met de feiten gesproken… Zeg gewoon dat we er niet aan ontkomen om met z’n allen iets gaan doen aan die bergen restafval. Niet alleen omdat het afvoeren daarvan steeds duurder wordt, maar vooral omdat het maximaal scheiden van afval veel beter is voor het milieu. Diftar op voorhand presenteren als een cadeautje voor alle inwoners lijkt me niet goed voor het vertrouwen. En omdat we toch al omkomen in de verpakkingsmaterialen zou ik die mooie strik er dus voorlopig maar even af houden.

Margreet Hendriks