Geloof

Geloof is een gave volgens Refoweb. Opmerkelijk op welke websites je soms terecht komt als je zit te googelen. Helemaal toevallig was het ook niet, want ik was op zoek naar een definitie van geloof. De inspiratie hiervoor kwam eerlijk gezegd niet uit mijzelf, maar uit de vergadering van de opinieronde van het gemeentebestuur. De wegen van de Allerhoogste zijn soms ondoorgrondelijk.

Geloof, of in een aantal gevallen het gebrek eraan, liep namelijk als een rode draad door de beraadslagingen over het huishoudboekje van de gemeente Scherpenzeel.

Zo benadrukte de fractie van Gemeentebelangen er geen enkel geloof in te hebben dat dit college in staat is tot een degelijk beleid op het gebied van de financiën. Een in het voorjaar geschat begrotingstekort van 1,5 miljoen euro in het najaar kunnen ombuigen naar redelijk positieve cijfers vond GBS-voorman Henk Brons absoluut niet geloofwaardig. Hij vroeg zich dan ook af of het college eerst bewust de lat veel te hoog heeft gelegd en deze, vanwege alle commotie, nu weer flink naar beneden heeft bijgesteld. ,,Kunnen wij wel op dit college vertrouwen?''

Nu heeft GBS hun gebrek aan geloof in dit college al drie jaar lang, nooit onder stoelen of banken gestoken. Daarom gaf niemand thuis. Wethouder Financiën, Henk Vreeswijk, beperkte zich tot de mystieke uitleg dat de positieve kentering in de begroting is toe te schrijven aan strikt plannen, dat hij er bovenop zit en de collegeleden elkaar, als het gaat om de uitgaven, diep in de ogen kijken en scherp houden. Mij ging het volledig boven de pet, maar de politiek kon er met de roze bril van een sluitende meerjarenbegroting kennelijk prima mee leven. Het gebrek aan geloof van de Democraten in een gemeente Scherpenzeel, die op termijn financieel en zelfstandig het hoofd boven water kan blijven houden, bracht overigens wel wat reactie teweeg.

Met zijn oproep tot onverwijlde actie, als het gaat om het aanpakken van de kwetsbaarheid van het ambtelijk apparaat (teveel éénpitters) door samenwerking en/of samenvoegingen met andere gemeenten, schurkte DS-er Willem Schuur griezelig dicht tegen de bedrijfsleiding aan. Schuur, die zijn toespraken in de politieke arena altijd steevast begint met 'Mensen' (denkbeeldig plaats ik hem dan altijd op zo'n  sinaasappelkistje waarop vakbondsbestuurders in vroeger dagen pleegden te klimmen om de arbeiders te mobiliseren), kreeg van Vreeswijk de geruststelling dat college en managementteam de éénpitter-problematiek zeker niet zullen vergeten op de 'heidag'  die men op 1 november heeft gepland.

Een heidag op Allerheiligen. Als 'paap' kan ik ze bij het brainstormen in elk geval de patroonheiligen Paulus (overheidspersoneel) en Antonius (armen) warm aanbevelen. Mijn geloof in Sint Nicolaas is helaas al heel lang geleden verdwenen.

Maar sinds SGP-raadslid Maarten Zwankhuizen in deze opinieronde met grote zekerheid wist te melden dat Sinterklaas toch echt bestaat, ben ik compleet in verwarring. Geloof blijkt werkelijk een gave.

 

Margreet Hendriks