'Laadpalenkampioen'

De eervolle positie die Scherpenzeel inneemt als best scorende gemeente in de provincie Gelderland zal hier en daar best de wenkbrauwen doen optrekken. Het dorp lijkt namelijk op het eerste oog niet echt bezaaid met laadpalen voor elektrische voertuigen.

Bij het gemeentehuis kwam het nieuws eveneens als een totale verrassing. Zowel milieuwethouder Tonnis van Dijk als gemeentewoordvoerder Bertil Rebel wisten ook niet waarom Scherpenzeel zo hoog scoort, terwijl het aantal (semi)openbare laadpalen het lokale straatbeeld niet bepaald domineert.

Volgens Mark Verbeet van het bureau Over Morgen is er wel een verklaring te geven voor de hoge score van Scherpenzeel. Bij de data-analyse die men gebruikt voor het onderzoek wordt onder meer gekeken naar de behoefte aan (semi)openbare laadpalen voor eigenaren die hun elektrische voertuig niet kunnen parkeren op eigen terrein. ,,Plaatsen waarin naar verhouding veel parkeerplaatsen op eigen terrein voorkomen, scoren daarom al snel hoger'', aldus Verbeet die in de benchmark bijvoorbeeld ook gemeenten op de Waddeneilanden er in positieve zin ziet uitspringen.

Overigens blijkt op de website laadpalen.nl dat er naast de openbare laadpaal bij De Breehoek ook laadpalen zijn meegeteld bij onder andere de Holevoet aan de Hovenierslaan, Interface aan de Industrielaan, de Glashorst, Roetgerskamp, Ringbaan en Fluitekruidlaan.

De pluimen voor de eretitel blijken dus niet in eerste instantie aan het gemeentebestuur te kunnen worden uitgedeeld. Een kleine gemeente, met relatief veel inwoners die beschikken over parkeergelegenheid op eigen terrein, komt in de 'groene' statistieken al snel op de ereplaatsen terecht.

Een kniesoor die erop let, zullen we maar zeggen. We zijn toch maar mooi nummer 1 van Gelderland. Dat Scherpenzeel het, als het puntje bij het paaltje komt, eigenlijk best goed doet, blijkt trouwens tevens uit de fors mindere scores van qua omvang vergelijkbare Gelderse plaatsen als Hattem en Doesburg. Die komen met scores van respectievelijk 23,5 en 18,5 niet verder dan een 18e en 24ste plek.

Ook onze buren Renswoude (16,5) en Woudenberg (13,3) hoeven het glas niet te heffen op hun benchmarkscores van 20ste en 22ste plaats op de ranglijst van 26 Utrechtse gemeenten.

Kortom, drie hoeraatjes voor Scherpenzeel!

De 'groenste gemeente' van Gelderland op het gebied van een laadpalennetwerk voor elektrische voertuigen met wel een score waarmee het ook in buurprovincie Utrecht in de top 3 zou eindigen. Wie wil nog beweren dat gemeentelijke schaalvergroting alleen maar voordelen oplevert?

Nu, het is uiteraard wel zaak om bij alle grootse woningbouwplannen in het dorp af en toe wel nog een extraatje laadpaaltje mee te nemen, zodat we ons aan de kop van de ranglijst blijven handhaven. Oftewel, mocht de benchmark aanleiding zijn voor een steviger competitie, dan moeten we ons natuurlijk niet voor paal laten zetten.