Vechtscheiding

De scheiding hing al een tijdje in de lucht en maandagavond ging de kogel uiteindelijk door de kerk. Het college van GBS, CU en PRO Scherpenzeel is niet meer. Partijen leven al maanden met elkaar in onmin over de toekomst van Scherpenzeel. De vraag was alleen wie het initiatief zou nemen om de verkering uit te maken. Dat bleken de fracties van CU en PRO Scherpenzeel te zijn. Zij trokken aan het begin van de vergadering, waarin beslist zou gaan worden over het optuigen van een blijvend zelfstandige gemeente dan wel het aansturen op een fusie met buurgemeente Barneveld, de stekker eruit met het terugtrekken van hun wethouders. Waarop wethouder Tonnis van Dijk (CU) op de publieke tribune in de zaal plaatsnam en PRO-wethouder Ad van Es zich meteen uit de voeten te maakte. De enige die samen met de gemeentesecretaris aan de collegetafel achterbleef was GBS-wethouder Henny van Dijk; uitgerekend degene met wie het college sinds vorige week al een soort LAT-relatie onderhield nadat zij weigerde het 'huis' te verlaten nadat haar beide politieke partners het vertrouwen in haar hadden opgezegd.
In dat licht gezien was het te verwachten dat op deze avond het doek voor dit college wel eens kon gaan vallen. Hadden CU en PRO Scherpenzeel deze beslissing niet genomen, dan had GBS hiervoor het voortouw genomen zo bleek al snel na een door GBS aangevraagde schorsing waarin burgemeester Harry de Vries werd ingelicht over het feit dat GBS inmiddels een nieuwe coalitiepartner had gevonden in de SGP.
Kijk, scheiden is één ding, maar een oude liefde die op hetzelfde moment al met een nieuwe partner verschijnt, is natuurlijk flink balen. Geen helsere furie dan een versmade coalitiepartner zo bleek uit de boosheid van CU-raadslid Aart van de Peut en Willem Schuur (PRO). Het 'vreemd gaan' van GBS in de laatste weken van de coalitie kwam voor deze partijen blijkbaar als een volslagen verrassing en de verwijten hierover waren navenant. Het overspel in de 'Bronstijd' van GBS werd in alle toonaarden veroordeeld en van het direct overstappen van hun ex naar een nieuwe partner werd schande gesproken.
Alle relationele en politieke naïviteit ten spijt, wisten CU en PRO maandagavond wel een stante pede huwelijk te voorkomen met het dringende verzoek om een integriteitonderzoek van de nieuwe partner(s), SGP-raadsleden Gerard van Deelen en Izaäk van Ekeren. Ondanks het feit dat dit (nog) niet wettelijk verplicht is, een terecht verzoek dat volgens insiders ook bij de installatie van eerdere colleges aan de orde is geweest. In dat opzicht was het een misser van de nieuwbakken huwelijkskandidaten dat men verzuimde op deze avond zelf een goede en transparante verklaring te geven over waarom zij vinden dat er zoveel haast is geboden met de bruiloft; naar uiteindelijk duidelijk werd een 'moetje' om de provincie donderdag te overtuigen van de (nieuwe) stabiliteit in het de laatste tijd zo onrustige huishouden van Scherpenzeel. Of dat gaat lukken zullen we binnenkort wel horen. Zeker lijkt wel dat, na de heftige emoties van zo'n vechtscheiding, vrienden blijven er voorlopig vast nog niet in zal zitten.