Wantrouwen

Het is weer zover. De gemeenteraadsverkiezingen komen in zicht en in het dorpsbestuur dreigt brandgevaar over een integriteitskwestie. Vier jaar stond GBS-wethouder Evert van de Glind in de schijnwerpers vanwege de (illegale) bewoning van een bijgebouw op zijn perceel. De resten van het vuurwerk dat het verkiezingsjaar 2014 had ingeluid, waren nog niet bij elkaar geveegd of Van de Glind ruimde het veld, om elke schijn van belangverstrengeling te voorkomen. De destijds net kersverse burgemeester Ben Visser moest meteen alle zeilen bijzetten om de naweeën van de commotie in te perken.

Dit keer wordt er door de politiek wat eerder gepiekt, kunnen we vaststellen met het nu vlak voor de Kerst geopenbaarde onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden rond de grondexploitatie van de Walstrolaan. Maar er lijkt zich een patroon af te tekenen. Nu moet de pas aangetreden waarnemend burgemeester Corry van Rhee aan de bak om de lont uit het politieke kruidvat te halen. Dat zal met alle al jarenlang wroetende onderhuidse spanningen in het lokale bestuur nog een klus worden. Welkom in Scherpenzeel.

Ach, wees gerust. Dit keer gaan er geen koppen rollen. Onderzoeker Schaap van bureau Capra lijkt er in zijn rapport tenminste niet op uit om lammeren naar de politieke slachtbank te leiden. Het gebrek aan transparantie vooraf over de belangen van twee CDA-raadsleden en de raadgevende betrokkenheid van een CU-commissielid bij de grondexploitatie Walstrolaan berust zijns inziens vooral op misverstanden en gebrek aan communicatie en initiatief binnen het college, in combinatie met een door hem bij politieke partijen en bestuurders waargenomen flinke portie onderling wantrouwen.

Vooral met deze laatste constatering raakt Schaap een gevoelige snaar. De geruchtenmachine over problemen rond de samenwerking binnen het college draait al geruime tijd, en deze leek in de openbare vergaderingen zo nu en dan ook bevestigd te worden door een voelbare spanning tussen de coalitiepartijen CDA en CU. Hoewel er in het dorp al praatjes gaan dat ook het ziekteverlof van burgemeester Visser hier alles mee te maken heeft, gaat het wat ver om dit als oorzaak voor zijn fysieke klachten aan te voeren. Dat de schijnbaar niet erg geanimeerde verhoudingen binnen het college ook geen positieve bijdrage zullen leveren aan een snel herstel lijkt me daarentegen wel een redelijke veronderstelling. Iets waarvan Commissaris van de Koning Clemens Cornielje zich kennelijk bewust was, gezien de rappe aanstelling van een tijdelijke vervanger.

Een burgemeester boven de partijen is belangrijk. Zeker in Scherpenzeel, waar de gemeenteraad nu eenmaal niet bestaat uit gezellige feestneuzen, maar uit gedreven lokale politici met behoorlijk lange tenen en een uitmuntend lange-termijngeheugen, waarmee af en toe nog wat openstaande rekeningen kunnen worden vereffend. Bovendien is de verkiezingstijd weer in aantocht. Voor politieke partijen bij uitstek de tijd om te knallen. Het zou me niet verbazen als we vanavond bij de bespreking van het Capra-rapport het nodige vuurwerk te zien gaan krijgen.

Margreet Hendriks