• ABZ Diervoeding ontving als dank voor het sponsoren een mooie banner van de stichting Boerenmaandag. Deze banner hangt prominent op het kantoor, dat momenteel verbouwd wordt, in de Nijkerkse havenkom.

    ABZ Diervoeding

ABZ Diervoeding wil dat boeren meer gesteund worden door gemeente Nijkerk

15-04-2019, 10:53 | Lezersnieuws | Jolande

Vergunningprocedures sneller doorlopen, ruimte bieden voor innovatieve ideeën en meewerken aan schaalvergroting. Daarmee zou de gemeente Nijkerk de agrarische sector een flinke steun in de rug kunnen geven. Daartoe riep algemeen directeur van ABZ Diervoeding, Marcel Roordink, zojuist op in zijn speech bij de opening van Boerenmaandag.

Roordink verrichtte de openingshandeling in het jaar waarin zijn coöperatie 100 jaar bestaat. Volgens hem is de agrofood sector een belangrijke factor in de gemeentelijke economie. Hij vindt dat je die sector als gemeente moet koesteren. Roordink: “De agrarische gezinsbedrijven zijn ook het fundament onder ons buitengebied”. Schaalvergroting zou naar zijn mening mogelijk moeten zijn om economisch perspectief te kunnen blijven bieden aan die gezinsbedrijven.

Grotere schepen in Havenkom In zijn toespraak vroeg de ABZ Diervoeding-directeur ook aandacht voor de havenfunctie in Nijkerk. “Zorg dat er in de toekomst grotere en hogere schepen door de Arkervaart kunnen varen. Denk na over maatregelen om knelpunten, zoals de sluis, het viaduct van de A28 en de brug van de N301, op te lossen,” aldus Roordink. Volgens hem is er niks duurzamer dan vervoer over water. “Maar waarom staat de havenfunctie niet op de bestuurlijke agenda?”

Roordink sloot af met de opdracht aan werkgevers, instellingen en overheden om de agrarische sector, de familiebedrijven in het buitengebied en de feed- en foodbedrijven nog belangrijker te maken. “Wees trots op onze boeren en wees trots op de Boerenmaandag!”