• Kikker ‘kWaak is het campagnebeeld van ‘AWP niet politiek wel deskundig’ voor de waterschapsverkiezingen.

    AWP Vallei en Veluwe

Aftellen naar de waterschapsverkiezingen

29-01-2019, 08:52 | Lezersnieuws | AWP

Vandaag over 50 dagen vinden de waterschapsverkiezingen plaats. Op 20 maart 2019 kunt u het algemeen bestuur van het waterschap Vallei en Veluwe kiezen. Aan deze verkiezingen doen zowel politieke partijen als waterschapspartijen mee.

 

Die dag kunt u ook stemmen voor de Provinciale Staten. Indirect stemt u dan meteen voor de Eerste Kamer. De Provinciale Statenverkiezingen zijn heel belangrijk voor de samenstelling van de Eerste Kamer. Zonder meerderheid in de Eerste Kamer is het voor de regering lastig haar beleid door te voeren. De politieke partijen vinden de Eerste Kamer daarom zo belangrijk dat ze het in hun campagnes voor de twee verkiezingen op 20 maart vooral over landelijke thema’s hebben.

De waterschapsverkiezingen komen nauwelijks aan bod.

Waterschapspartijen doen alleen aan de waterschapsverkiezingen mee. Dat is de reden dat deze hier wél veel aandacht aan besteden. Dát is in uw belang. Want u wil toch weten waarop u stemt?

De Algemene Waterschapspartij is zo’n partij.

Bij de verkiezingen van het algemeen bestuur van waterschap Vallei en Veluwe kunt u deze partij op het stembiljet vinden als lijst 8 ‘AWP niet politiek wel deskundig’. De naam zegt al genoeg.

Alle inwoners in het gebied van het waterschap Vallei en Veluwe die op 4 februari 2019 18 jaar of ouder zijn mogen voor deze verkiezingen naar de stembus gaan. Ongeacht de nationaliteit mag iedereen stemmen. De enige eis is dat de inwoner rechtmatig in Nederland verblijft.

Via deze link naar YouTube kunt u samengevat zien en horen waar de AWP voor staat: https://youtu.be/wbA8lkUOfhg

Kijk op www.stemAWP.nu als u nog meer wil weten.