Geluk(kig) in Scherpenzeel

09-10-2017, 11:01 | Lezersnieuws | ajh

Wat maakt inwoners van Scherpenzeel gelukkig? Waar hebben mensen het geluk in Scherpenzeel gevonden? Om hier achter te komen, wordt er op 18 oktober een avond georganiseerd waarin een achttal Scherpenzelers worden geïnterviewd rondom het thema 'Geluk in Scherpenzeel'.

De interviews worden afgewisseld met een presentatie van foto's en dergelijke uit het archief van de Vereniging Oud Scherpenzeel.

'Geluk in Scherpenzeel' is een avond die Verenging Oud Scherpenzeel en de Bibliotheek Scherpenzeel organiseren. Geluk is een veel besproken onderwerp en de inhoud verschilt van persoon tot persoon verandert met de tijd.

Geluk is het thema van de Maand van de Geschiedenis; een goede aanleiding om een avond te organiseren en dicht bij huis te blijven. Veel mensen wonen graag in Scherpenzeel en willen niet verhuizen of komen zelfs terug naar Scherpenzeel. Wat maakt hen gelukkig in Scherpenzeel?

Tijdens deze avond worden door Martine Tekelenburg-de Haan een achttal Scherpenzelers geïnterviewd over het thema geluk in Scherpenzeel. Dit zijn:dhr. J. Beunders, mw. M. van de Fliert, dhr. M. Heijting, dhr P. Osnabrugge, dhr. K. Reussink, dhr. W. Schimmel, mw. G. Slabberkorn en mw. M. Wagensveld.

De interviews worden afgewisseld met een presentatie van foto's en materialen uit het archief van Vereniging Oud Scherpenzeel. Wim van de Berg, voorzitter van de Vereniging Oud Scherpenzeel geeft een toelichting bij de presentatie.

Het programma is zo ingericht dat de aanwezigen voldoende ruimte krijgen om ook hun eigen ervaringen en situaties naar voren te brengen waarom en hoe (on)gelukkig ze zijn in Scherpenzeel.

De avond wordt gehouden op woensdag 18 oktober, aanvang 19.30 uur in Kulturhus de Breehoek, Marktstraat 59 in Scherpenzeel. De toegang is gratis.

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met de Bibliotheek Scherpenzeel via email: info@bibliotheekscherpenzee.nl of tel. 033 2773107. Graag van tevoren aanmelden.