• Bertrick van den Dikkenberg achter het spreekgestoelte

    Frans Hazeleger

Provinciale SGP: ‘Geen verdere verslechtering OV in Renswoude’

11-07-2019, 11:41 | Lezersnieuws | Frans

De SGP in de provincie Utrecht heeft woensdag een motie ingediend om de rechtstreekse busverbinding tussen Renswoude en Veenendaal/Rhenen te behouden. De motie vond steun, maar niet genoeg voor een meerderheid.

Voornemen Syntus
Busmaatschappij Syntus heeft in haar concept-vervoersplan voor 2020 het voornemen opgenomen om buslijn 80/X80 tussen Veenendaal De Klomp en Rhenen te schrappen. Daarvoor in de plaats komt dan een busverbinding tussen Rhenen en Veenendaal Centrum, waar de passagiers over kunnen stappen voor hun verdere reis naar Veenendaal De Klomp.  Voor de inwoners van Renswoude betekent dit dat ze hun rechtstreekse verbinding naar Veenendaal en Rhenen gaan missen.

Motie Staten
De provinciale SGP-fractie diende een motie in om de rechtstreekse verbinding te behouden. Fractievoorzitter Bertrick van den Dikkenberg: ‘De nieuwe coalitie wil de komende periode meer inzetten op openbaar vervoer en de fiets. Daar zijn wij ook voor. Voor Renswoude zien we echter dat de afgelopen jaren het OV juist stapje voor stapje is verslechterd. Nu wordt er een einde gemaakt aan de rechtstreekse verbinding met Veenendaal en Rhenen. Dat zou echt een slecht signaal zijn naar de inwoners van Renswoude. De mensen die je op deze manier uit je bus weghaalt, zie je niet meer terug. Die gaan voortaan met de auto.’

Signaal
De motie werd niet aangenomen, omdat meerdere partijen in de Provinciale Staten geen uitzonderingspositie wilde voor deze lijn. Er zijn namelijk nog meer lijnen die op de schop gaan in de plannen. Toch is Henk van der Schoor, fractievoorzitter van de SGP in Renswoude, blij met de motie van zijn provinciale collega’s. “Ik ben blij dat de SGP het OV-probleem van Renswoude onder de aandacht heeft gebracht bij het provinciebestuur. Jammer dat de motie niet is aangenomen, maar ik hoop dat het signaal vanuit de regio in het definitieve vervoerplan toch serieus wordt genomen.”

Het definitieve vervoerplan wordt in september vastgesteld door het college van gedeputeerden.