Rekenkamercommissie start onderzoek minimabeleid Renswoude

12-06-2017, 11:40 | Lezersnieuws | Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand

Dit voorjaar start de rekenkamercommissie een onderzoek naar het minimabeleid in Renswoude. De rekenkamercommissie gaat hierbij na of de gemeente het minimabeleid effectief uitvoert. Wat zijn de doelstellingen van de gemeente Renswoude? Heeft de gemeente zicht op de doelgroep? Wordt de doelgroep bereikt? Welke regelingen zet de gemeente in? Hoe communiceert de gemeente over de regelingen? Deze vragen komen aan de orde in het rekenkameronderzoek .

Het minimabeleid omvat regelingen voor inwoners met een laag inkomen. De gemeente Renswoude voert dit beleid niet zelf uit, maar laat het uitvoeren door de gemeente Veenendaal. De gemeente Veenendaal heeft de praktische uitvoering weer uitbesteed aan AMC Consultancy B.V.

Voor het onderzoek zal de rekenkamercommissie documenten en regelingen bestuderen en interviews houden met mogelijke gebruikers van de regelingen en maatschappelijke organisaties.

Op basis van het onderzoek zal de rekenkamercommissie aanbevelingen formuleren die bij kunnen dragen aan een verbetering van het minimabeleid in de gemeente Renswoude.

Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand

De rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die jaarlijks de effectiviteit en de efficiëntie van het gemeentelijk beleid onderzoekt. De commissie bestaat uit externen en is een samenwerkingsverband dat werkt voor de gemeenten Barneveld, Bunnik, Bunschoten, Leusden, Nijkerk, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg, en Zeewolde.