• De nieuwe SGP-fractie met in het midden fractievoorzitter Bertrick van den Dikkenberg en rechts voor Dick Vlastuin

    Paul Witmer

SGP stelt vragen over veiligheid N224

14-03-2019, 16:59 | Lezersnieuws | Frans

RENSWOUDE – De provinciale SGP-fractie heeft deze week schriftelijke vragen gesteld over de veiligheidssituatie op de N224. De SGP dringt aan op een snelle aanpak van de N224. De veiligheid staat echt op het spel.

Vorig jaar werd bekend dat de N224 door Renswoude in 2019 zou worden aangepakt. Bij een grote onderhoudsronde zouden meteen ook de onveilige situatie worden aangepakt en zou er bijvoorbeeld een fietspad komen tussen de bebouwde kom en de Veenweg. Uit nieuwe informatie van het college in Renswoude blijkt echter dat deze maatregelen nu pas in 2020 worden voorzien.

De provinciale SGP-fractie maakt zich al langer zorgen over de veiligheid van de N224 in Renswoude. Daarom heeft fractievoorzitter Bertrick van den Dikkenberg dinsdag schriftelijke vragen gesteld aan het college in de provincie. ‘We wachten al lang op de voorgenomen maatregelen en zijn nooit geïnformeerd over deze vertraging. Een snelle aanpak is echt noodzakelijk. Ongevallen, zoals vorige maand bijvoorbeeld, laten zien hoe urgent de aanpak van met name de oversteekplaatsen is.’

De fractie roept het college op om de oversteekplaatsen met voorrang aan te pakken. Van den Dikkenberg: ‘Dat is nu echt het meest urgent. Het moet niet al te moeilijk zijn om hier snel wat aan te doen. Dat had natuurlijk eigenlijk al eerder moeten gebeuren, maar het kan niet zo zijn dat Renswoude hier nog een jaar op moet wachten. De veiligheid van de inwoners is in het geding.’

Ook de lokale SGP-fractie heeft vragen gesteld over de vertraging. Fractievoorzitter Henk van der Schoor: ‘We hebben ons de afgelopen jaren vaak uitgesproken voor een snelle aanpak van de veiligheid van de N224. Bij de provinciale SGP-fractie vinden we op dit punt gehoor, maar uiteindelijk moet het provinciaal bestuur het signaal oppikken. Hopelijk gebeurt dat nu na deze vragen van onze provinciale collega’s.’

De lijnen tussen Renswoude en de provinciale SGP-fractie zijn nog korter geworden nu oud-wethouder Dick Vlastuin sinds november commissielid is voor de SGP in de provincie. Intussen heeft de provincie ook gereageerd. De vier oversteekplaatsen in het dorp krijgen nog dit voorjaar knipperlichten op een bord boven de weg. Voetgangers die willen oversteken kunnen die lichten eenvoudig inschakelen door op een knop te drukken.