• Uitreiking Super Supermarkt Keurmerk

    Bianca van de Pol

Team Emté van Beek - Renswoude ontvangt Super Supermarkt Keurmerk

28-11-2016, 14:11 | Lezersnieuws | Stichting SSK

Renswoude - Emté van Beek - Renswoude is onderscheiden met het Super Supermarkt Keurmerk (SSK). De heer Arnold van Beek ontving het keurmerk op 25 november in aanwezigheid van de heer Van de Pol, wethouder EZ, gemeente Renswoude. Het SSK is een keurmerk voor zelfstandige supermarktondernemers die zich bijzonder inzetten voor de leefbaarheid in en rondom hun supermarkt.

Lokaal en duurzaam ondernemen

Met het ontvangen van het Super Supermarkt Keurmerk hebben ondernemer Arnold van Beek en zijn medewerkers bewezen dat ze zich onderscheiden door hun duurzame keuzes op tal van terreinen: hun extra inzet voor de buurt en bewoners, hun relatie met en de omstandigheden van de medewerkers, maar ook veiligheid, energiebesparing, afvalreductie, assortiment, transport en logistiek. In het bijzonder door o.a. de lokale betrokkenheid; dit thema wordt door deze ondernemer naar een nieuwe dimensie getild. Geheel in het verlengde van de compacte, traditionele en hechte gemeenschap. De vestigingsplaats is een van de kleinste zelfstandige gemeentes van Nederland, de ondernemer kent niet alleen alle verenigingen en organisaties binnen de gemeente, maar vrijwel ook elke klant persoonlijk. Daarnaast heeft ondernemer op het thema duurzaamheid hoog gescoord, door o.a. te investeren in een warmte terugwinsysteem. Dit heeft mede bijgedragen aan het toekennen van het Super Supermarkt Keurmerk.

Beoordelingscriteria

Emté van Beek is beoordeeld op zeven criteria: lokale betrokkenheid, stimulerend personeelsbeleid, onderscheidend assortiment, duurzaam energiegebruik, veiligheid en preventie, afvalinzameling en -reductie, en transport en logistiek.

Harrie ten Have, voorzitter Stichting Super Supermarkt Keurmerk, reikte het keurmerk uit. Hij benadrukte dat het SSK geen eenvoudig te behalen keurmerk is. Ondernemer Van Beek is dan ook supertrots op het behaalde resultaat: 'Het is een erkenning voor de zaken waarmee we het verschil maken. En het is voor onze klanten ook prettig dat zij boodschappen doen bij een supermarkt waarvan de eigenaar lokaal betrokken en verantwoord onderneemt.'

Van de ruim 4400 supermarkten in Nederland wordt 42% gerund door zelfstandige ondernemers. Zij doen dit als franchisenemers van één van de bekende ketens, maar volledig voor eigen risico. Met Emté van Beek hebben ruim 190 supermarkten in Nederland het Super Supermarkt Keurmerk. Het SSK is ontwikkeld door brancheorganisatie Vakcentrum Levensmiddelen in samenwerking met kennisorganisatie TNO.