Iedereen kan stemmen op Park Scherpenzeel

SCHERPENZEEL Park Scherpenzeel is genomineerd voor de Gelderse prijs voor de ruimtelijke kwaliteit 2016. Een onderdeel hiervan is een publieksprijs. Het stemmen hiervoor is gisteren van start gegaan . 

 

Door Margreet Hendriks

Park Scherpenzeel is één van de dertien genomineerden. Het project met de meeste stemmen wint de publieksprijs. Deze bestaat uit een bedrag van 10.000 euro om te besteden aan (een onderdeel van) het project. Dat zou een mooie opsteker zijn voor park Scherpenzeel, waar vorig jaar al is begonnen met de meest noodzakelijke renovatie en groot onderhoud. Zo is er inmiddels veel werk verricht bij het opknappen van de beek rond de Koepel.

Stemmen kan via het digitale platform http://maakgelderlandmooier.gelderland.nl. Daarop is ook meer informatie te vinden over alle genomineerde projecten. Door te klikken op de stemknop en het formulier in te vullen kunnen mensen een stem uitbrengen. Dat kan tot en met 10 april. Iedereen die stemt maakt zelf ook kans op een prijs.

GROENE LONG Het uitgestrekte landschapspark Scherpenzeel verbindt als een groene long het Huis Scherpenzeel met de Lunterse Beek in het zuiden. Sinds de 17e eeuw is deze verbinding gekoesterd en in stand gebleven. Stichting Landgoed Scherpenzeel en Stichting Geldersch Landschap & Kasteelen hebben samen het initiatief genomen om het park te beschermen, op te waarderen en beter te ontsluiten voor publiek. Met de omgeving, gefaseerd en met veel passie.

Het masterplan Park Scherpenzeel is bedoeld om, in landschappelijke zin, de oorspronkelijke eenheid te herstellen tussen het huispark en het aangrenzende parklandschap van het landgoed.

Het gaat niet alleen om het terugbrengen van verdwenen parkgezichten en -elementen, maar ook om het geven van een nieuwe recreatieve impuls aan dit unieke dorpspark. De inwoners van Scherpenzeel zijn nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het plan, wat binnenkort in definitieve vorm wordt gepresenteerd aan de gemeente. Wensen van belangstellenden en betrokkenen uit het dorp zijn daarin meegenomen.

ARCHITECT Volgens Meta Daniëls van de Stichting Landgoed Scherpenzeel is er nog veel werk aan de winkel om Park Scherpenzeel in oude luister te herstellen. Daarvoor wordt in het masterplan teruggegrepen op het oorspronkelijk ontwerp van de architect Samuel Adrianus van Lunteren. Hij tekende in de periode 1856-1865 met de verbouwing van het huis, de vormgeving van de parkaanleg en het ontwerp van bijgebouwen en tuinornamenten voor de huidige uitstraling van de buitenplaats Huis Scherpenzeel.

,,Het terugbrengen van die kwaliteit en de belevingswaarde van het park en het parklandschap wordt echt een meerjarenplan'', weet Daniëls. ,,Dat gaat verder dan de huidige werkzaamheden rond groot onderhoud en renovatie.'' 

 

PASSIE De Gelderse prijs voor de ruimtelijke kwaliteit wordt één keer in de twee jaar door de provincie Gelderland uitgereikt aan opvallende en inspirerende ruimtelijke projecten. De genomineerde projecten zijn opgevallen door hun speciale bijdrage aan de Gelderse omgeving en passen binnen het thema 'gebieden met passie'.

Hierbij is vooral gelet op gebieden die trots, creativiteit en energie uitstralen, daadkracht en 'passievolle' samenwerking en die betrokkenheid tonen. De grote betrokkenheid van Scherpenzelers op de inloopavonden voor het masterplan waren daar een eerste voorbode van. Nu heeft het park de stemmen nodig voor de publieksprijs.