Politiek nieuws

SCHERPENZEEL Een meerderheid van de gemeenteraad heeft vorige week ingestemd met de al veel besproken kadernota Duurzaamheid van het college. De fracties van PRO en CU onthielden hun goedkeuring aan het document, omdat het te breed en te weinig concreet zou zijn en amper kaders zou bevatten.
College kan plannen voor zelfstandigheid gaan uitwerken
Advertorial
SCHERPENZEEL De maximumtermijn voor het betalen van partneralimentatie is met ingang van 1 januari teruggebracht van 12 naar 5 jaar. Een ingrijpende...
SCHERPENZEEL Het college van Scherpenzeel krijgt van Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland de ruimte om de keuze van de raad voor een zelfstandige toekomst in de komende maanden nader uit te werken in de kadernota.
RENSWOUDE ,,Ik wist vanmorgen niet wat me overkwam; het regende appjes op mijn telefoon'', reageert burgemeester Petra Doornenbal van Renswoude vrijdag op berichten in de media dat haar gemeente mogelijk betrokken zou kunnen gaan worden bij een eventuele herindelingsprocedure van de gemeente Scherpenzeel. ,,Wij weten van niks.''
Advertorial
SCHERPENZEEL Een warme sjaal, die merkbroek voor een heel voordelige prijs, maar ook parfum, leuke onderzetters, kussens, potjes, schaaltjes, lampen en...
SCHERPENZEEL De provincie Gelderland stuurt aan op een gemeentelijke herindeling van Scherpenzeel met Barneveld, tenzij Scherpenzeel ,,laat zien stevig te gaan investeren in de eigen kracht.'' Die voorwaarde behelst een structurele investering in de ambtelijke organisatie van 1,2 miljoen euro.
SCHERPENZEEL Het college zit in haar maag met de blunder van de provincie om per abuis informatie naar buiten te brengen over de lopende besprekingen omtrent de toekomst van Scherpenzeel. Los van het schenden van de afspraak tussen beide partijen om hierover radiostilte in acht te nemen, herkent het college zich ook niet in de inhoud van de...
Advertorial
SCHERPENZEEL Jouw bedrijf, product of dienst in beeld brengen met een professionele bedrijfsvideo of videoadvertentie. Dat is de specialiteit van Peter...
SCHERPENZEEL Ondanks de afspraak met het Scherpenzeelse college van burgemeester en wethouders om nadrukkelijk radiostilte in acht te nemen tot de volgende afspraak op 4 februari, heeft Gedeputeerde Staten van Gelderland per abuis informatie naar buiten gebracht over hun plannen. Woensdagochtend stond op de provinciale website een verslag...
SCHERPENZEEL Het college stelt de raad voor om de Stichting Ruitersport Scherpenzeel een lening te verstrekken van € 160.000 voor de verduurzaming van hun accommodatie op Sportpark De Bree. De ruitersportvereniging heeft de zonnepanelen overigens inmiddels al aangebracht om te voldoen aan een door subsidieverstrekker EDS gestelde deadline.
SCHERPENZEEL In een brief aan Gedeputeerde Staten van Gelderland dringt het nieuwe college van b. en w. van Scherpenzeel aan op geduld met betrekking tot de verdere uitwerking en onderbouwing van een zelfstandig voortbestaan van de gemeente. Het provinciebestuur liet eerder weten voor half januari van Scherpenzeel een presentatie van de...