Brandgevaar

De politiek is weer terug van het zomerreces en het vuur zat er in de afgelopen raad- en commissievergaderingen meteen goed in. Helemaal opgeladen mocht men zich uitspreken over heikele onderwerpen als Gooswilligen, De Breehoek en bezuinigingsvoorstellen van het college. Niet verwonderlijk dat af en toe de vlam in de pan sloeg.

Als de kwestie van Gooswilligen op de agenda staat, gaat GBS-voorman Henk Brons nooit zonder een doosje lucifers op pad. Het was niet zozeer zijn vurige pleidooi ten faveure van een paardenhouderij dat de raadszaal deed ontvlammen, maar wel zijn aantijging dat wethouder Tonnis van Dijk zou hebben gelogen over een uitnodiging van de rechtbank. Brons, die maar wat graag in galop naar zo'n zitting was gegaan, had de kans gemist omdat het epistel ergens op het gemeentehuis was 'blijven hangen'. Inzake Gooswilligen is Van Dijk bij GBS al heel lang de kwaaie pier omdat hij ooit als raadslid de doorslaggevende stem tegen de vergunning voor een paardenhouderij uitbracht. De suggestie wekken van kwaad opzet en een wethouder betichten van liegen is echter een vuurtje stoken wat in een raadszaal zomaar een uitslaande brand kan worden. Burgemeester Visser greep dan ook direct naar de blusspuit.

Als baas van de brandweer was Visser bij de raadsvergadering toch al in opperste staat van paraatheid, want bij de politiek smeulde het hier en daar aardig over het regionale (afbraak)beleid ten aanzien van de uitrusting en personele bezetting van het Scherpenzeelse brandweerkorps. Bovendien was de VVD van plan om wethouder Henk Vreeswijk bij de bezuinigingsdiscussie eens flink af te branden over onder meer de gebrekkige boekhouding van de gedecentraliseerde zorgtaken. Het bleef bij dreigende taal, want voorman Dijkstra zag wel in dat een motie van wantrouwen op vlammende tegenstand van de coalitiepartijen zou gaan stuklopen.

De enige wethouder die vorige week niet op het rooster werd gelegd was Margo van de Fliert. Zij kreeg louter complimenten voor haar optreden in de crisis rond De Breehoek. Het kostte Van de Fliert geen enkele moeite om witte rook te krijgen voor haar voorstel om meer dan een half miljoen euro uit te trekken voor een frisse doorstart van het zieltogende Kulturhus. De wethouder mag zelfs voorlopig een Kulturhus-deskundig ambtenaar (parttime) gaan inhuren voor de begeleiding van dit proces. Deze deskundige, de heer Grimm, is in de afgelopen tijd ook al betrokken geweest bij het schrijven van het ondernemingsplan voor De Breehoek en mocht zijn bevindingen in de commissievergadering al even toelichten. Grimm liet daarbij weten dat het zijns inziens hoog tijd werd om het vuur in De Breehoek te doen ontbranden. Het leek me eerlijk gezegd, mede gezien het nogal treurige lot van De Heijhorst, op dat moment niet zo'n handige uitspraak. Bij de politiek heeft die boodschap kennelijk uitstekend gewerkt. Zoveel brandgevaar als donderdag heb ik in een Scherpenzeelse raadsvergadering al tijden niet meer gezien. Het zou me niks verbazen als we een warm najaar gaan krijgen.

Margreet Hendriks