• Het was weer lekker en gezellig tijdens de maaltijd in de bieb

    Adriaan Hosang
  • Het was weer genieten van een lekkere maaltijd

    Adriaan Hosang

´Deelnemers willen meehelpen´

RENSWOUDE De Senioren Welzijn Organisatie Scherpenzeel / Renswoude organiseerde dinsdagavond in de bibliotheek aan de Van Reedeweg een maaltijd voor senioren. De belangstelling voor deze maaltijden, die sinds enkele maanden worden gehouden, stijgt. Ook het aantal echtparen dat aan deze maaltijden deelneemt neemt toe. Smaak Idee verzorgde de maaltijd die startte met broccolisoep. Aansluitend werd een royale Lasagnetaart geserveerd.

,,Beter teveel dan te weinig", merkte Harold Engelen van Smaak Idee na afloop van de maaltijd op.

De maaltijd werd afgesloten met tiramisu en voor de liefhebbers was er ten slotte eventueel nog een kop koffie of thee. De aanwezige senioren konden na de maaltijd ook nog even napraten.

BARBECUE Harold Engelen van Smaak Idee peilde ook de belangstelling voor een eventueel te houden barbecue.

Aan de maaltijd in de bibliotheek in Renswoude werd dit keer door maar liefst vijfenveertig personen deelgenomen. Velen hebben zich ook al weer voor de volgende activiteit aangemeld.

Ouderenwerker Rianne van Ginkel ontdekte tussen de aanwezigen ook weer een aantal nieuwe gezichten. ,,Diverse mensen hebben dit keer verstek moeten laten gaan, om de eenvoudige reden dat ze dit keer niet konden komen. Het leuke is dat er mensen zo enthousiast zijn dat ze zelfs willen meehelpen", vertelde Rianne van Ginkel.

Ze wees even later nog op de bijzondere activiteit zaterdag 3 juni. Dan kunnen belangstellenden opgehaald worden met een huifkar die hen dan naar de Coral Estate Horse Trials in Renswoude brengt. Daarna vertrekken de deelnemers om 11.00 uur naar het terrein van de familie Boonzaaijer aan de Schalm en om 14.00 uur wordt men weer teruggebracht.