• Het blijft voorlopig hard werken bij De Breehoek om de begrotingscijfers te benaderen. 

    Margreet Hendriks

´Exploitatie De Breehoek ligt op schema´

SCHERPENZEEL De herstructurering van Kulturhus De Breehoek zou volgens een rapportage aan de gemeenteraad redelijk op schema liggen. In de verslagperiode van augustus tot en met december 2015 zou het resultaat conform begroting zijn.

 

Bij het beschikbaar stellen van een extra krediet om De Breehoek uit het slop te trekken is door wethouder Margo van de Fliert aan de raad toegezegd om per kwartaal een rapportage te doen over de voortgang. In het memo wordt gemeld dat de budgetten in de verslagperiode niet zijn overschreden.

Wel is het zo dat de opbrengsten minder zijn dan in de vergelijkbare periode van het voorgaande boekjaar. Dat geldt (vanwege een verlate facturering) voor zowel de huurinkomsten als (door het vervallen van twee activiteiten) voor de horeca-omzet.

Ook de kosten zijn in vergelijking hoger, onder andere door de vergoeding aan de interim directeur, advieskosten in verband met lekkages, hogere kantoorkosten door het vervangen van de telefooncentrale en verbetering van de wifi verbindingen en extra advertentiekosten. Als de incidentele kosten van de uitvoering van de herstructurering uit de cijfers over de verslagperiode worden gehaald, dan liggen de totale kosten lager dan in de vergelijkbare periode van het voorgaande boekjaar, zo wordt gemeld. Overigens zijn de hogere kosten van te voren ingecalculeerd en blijven deze in de verslagperiode binnen de budgetten. Met de opschoning van de administratie, een onderzoek naar de huurprijsberekening, een statutenwijziging voor de organisatiestructuur, bouwkundige aanpassingen en oplossing van lekkages zou men klaar zijn of in elk geval een eind op streek zijn. In de volgende rapportage zal moeten blijken of de positieve lijn zich in het eerste kwartaal van 2016 voortzet. Daarin lijkt men in elk geval te maken te krijgen met extra kosten voor de inhuur van de interim directeur omdat zijn aanstellingsperiode, die begin dit jaar zou aflopen, wordt verlengd zolang er nog geen nieuwe directeur is aangetreden. Hoewel men druk bezig is met de werving, is over de aanstelling daarvan tot nu toe nog niets bekend gemaakt.

Label:

De Breehoek