• Voorzitter Gert Harthoorn op het tennispark

    Adriaan Hosang

´Kinderen, jeugd en volwassenene interesseren´

RENSWOUDE Tennisvereniging Dicke Rijst houdt vrijdag 8 september een open dag en tegelijkertijd het eerste bedrijventennistoernooi.

Voorzitter Gert Harthoorn: ,,Jaren achtereen hebben we steeds een vrij constant ledenaantal gehad. Omdat we zagen dat er sprake was van een kleine terugloop, leek het ons goed om de interesse voor onze tennisvereniging en ons tennispark in de belangstelling te brengen. Vandaar deze open dag, waarbij er van 18.00 tot 19.00 uur jeugdtennis gepland staat, van 19.00 tot 19.45 maak je kennis met tennis, van 19.45 tot 20.30 is er een demonstratie competitietraining en van 20.30 tot 23.00 het bedrijventennistoernooi.

Op die manier willen we kinderen, de jeugd en volwassenen bij tennis betrekken, maar hen ook laten genieten van een demonstratie van de competitietraining. Tot slot is er dan de competitie tussen ondernemers en bedrijven om de grote Dicke Rijst Bedrijven Trofee".

Harthoorn: ,,We zijn een financieel gezonde vereniging, die de komende tijd wat nieuwe investeringen wil doen. We denken onder andere aan led-verlichting en een nieuwe keuken in ons clubgebouw".

RACKETAVOND Iedere dinsdagavond is er de racketavond, dan kunnen ook nieuwe leden zich uitleven op één van de vier ´all weather´-banen van de TV Dicke Rijst. Het mooie is dat je bijna altijd kunt spelen", legt Gert Harthoorn uit.

Wie mee wil doen aan één van de onderdelen tijdens deze open dag van de TV Dicke Rijst kan zich aanmelden via: secretariaat@dickerijst.nl. Harthoorn adviseert om je naam en het onderdeel waar je aan wilt deelnemen te vermelden. Aanmelden voor het bedrijventennistoernooi kan dat via: M.Schuur@Feedbackconsulting.nl (noem naam van het bedrijf, het aantal deelnemers en naam en leeftijd).

De organisatie van de open dag is in handen van Gert Harthoorn (bestuur), Marjan Jansen (commissie ledenwerving), Monique Schuur (sponsorcommissie), Jeanette van Ginkel (barcommissie) en enkele vrijwilligers.