• De werkgroep die de maand van het autisme in Scherpenzeel organiseert.

    Janneke Hek

´Luisteren naar elkaar´

SCHERPENZEEL Een week was te kort om alle activiteiten in te verwerken, daarom is het dit jaar de maand van het autisme in Scherpenzeel. Lezingen, workshops en een speciale gymles staan op het programma.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) werkt samen met onder meer de bibliotheek Scherpenzeel en ouders van kinderen met autisme. Colette de Bruin geeft woensdag 4 april een lezing in de Breehoek. Zij schreef boeken over autisme, zoals Geef me de vijf. De lezing is anders dan de lezing die ze hield in oktober 2017 in de Breehoek, benadrukt de organisatie. Op 4 april vertelt ze met behulp van videobeelden en praktijkvoorbeelden hoe het werkt in het brein van iemand met een vorm van autisme. De lezing is geschikt voor alle ouders, leerkrachten of zelfs voor mensen die werken met of familie zijn van mensen met alzheimer. Hier liggen overeenkomsten in de manier van omgaan.

GROOTOUDERS De film 'The Black Balloon is woensdag 11 april te zien in de Breehoek. In deze film krijgt een zestienjarige jongen tijdelijk de zorg over zijn autistische broer. Deze film is bedoeld voor volwassenen.

Niet alleen voor ouders, maar ook voor grootouders is de omgang met een autistisch kind soms ingewikkeld. Voor hen is er een workshop op maandagavond 16 april, waarbij er vooral aandacht is voor communicatie en het invullen van vrije tijd voor bijzondere (klein)kinderen. De workshop is bedoeld als aanvulling op de lezing van 4 april.

PRIKKELS Bij de bibliotheek van Scherpenzeel is iedere maand de Digitale werkplaats, waar kinderen kennis maken met programmeren en robots bouwen. Voor autistische kinderen is het niet altijd mogelijk om bij deze reguliere middagen aan te sluiten. Daarom is er nu een 'auti-proof' Digitale werkplaats op donderdag 19 april. De deelnemers kunnen vooraf een project kiezen (en mogen dit ter plekke altijd nog wijzigen) en de bibliotheek kijkt naar mogelijkheden om de kinderen wat te verspreiden over de beschikbare ruimtes zodat er zo rustig mogelijk gewerkt kan worden. Veel prikkels zijn voor autistische kinderen niet bevorderlijk. De ouders van de deelnemers kunnen in het café van de Breehoek plaatsnemen en zijn zo dicht in de buurt, mocht hun kind hen nodig hebben.

Vorig jaar is, in samenwerking met Door Oefening Tot Ontwikkeling (DOTO), een speciale gymles voor kinderen met autisme opgezet. Een keer in de maand is er in de Korenmaat een gymles van een half uur. Met iedere keer dezelfde juf, opzet en inhoud. Op woensdag 25 april is er een proefles. Zowel kinderen met autisme als kinderen met faalangst tijdens gymles op school zijn welkom.

Huize Scherpenzeel wordt tijdens de Landelijke week van het autisme, vanaf 2 april blauw verlicht. Deze verlichting is gesponsord door architectenbureau Delfgou. Blauw is oorspronkelijk gekozen als kleur voor autisme. Vroeger werd gedacht dat vooral jongens autisme hadden, dit bleek genuanceerder te liggen. Autisme bij een kind heeft voor het gezin grote gevolgen. Er is tijdens de Maand van het autisme ook aandacht voor volwassenen met autisme. Zo is er in Barneveld op 5 april een workshop met het thema relatie & autisme.

Meer informatie en aanmelden via www.cjgscherpenzeel.nl of cjg@scherpenzeel.nl.