• De stapel eieren die vernietigd moet worden wordt met de dag groter

    Adriaan Hosang

´Op vragen krijg je nauwelijks reactie´

RENSWOUDE Het is als een olievlek, het bloedluisschandaal dat op het ogenblik vele tientallen pluimveebedrijven treft. Ook in Renswoude zitten enkele bedrijven op slot, zo vertelt Johan Verbeek, voorzitter van de Coöperatie Bio Weerwaarde.

,,Je zult het bedrijf uit Barneveld maar ingeschakeld hebben om je pluimveestal schoon te maken, te zuiveren van bloedluis, een toch al niet erg makkelijk te bestrijden insect. We hebben begrepen dat het bedrijf een product gebruikt heeft dat was toegestaan, maar er is helaas een product aantoegevoegd dat nu voor deze enorme problemen zorgt. De intentie was niet verkeerd, maar de uitwerking was helaas wel helemaal fout", vertelt Verbeek.

HOGE CONCENTRATIE Volgens Verbeek zijn ook Renswoudse pluimveebedrijven getroffen. ,,Dat is helaas het geval. Momenteel zijn het er een stuk of vijf. Maar vergeet niet: het onderzoeken van eieren loopt nog steeds. Je kunt nooit weten hoe dit aantal nog stijgt".

Verbeek wijst erop dat in sommige pluimveestallen een hoge concentratie van het giftige fipronil is aangetroffen. Als die norm te hoog is, heeft hij het idee dat men er met alleen het vernietigen van de eieren niet is. Hij vreest dat de leghennen dan mogelijk zelfs geruimd moeten worden.

Verbeek is van mening dat de consternatie over de eieren en het mogelijk gifgehalte wel eens een daling van de consumptie tot gevolg kan hebben. Het enige voordeel dat we nu volgens hem hebben, is dat het vakantie is. ,,Gelukkig is de communicatie op dit gebied wel heel open. Dat is belangrijk, ook voor de sector.

Uit voorzorg blokkeert de NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit) nu ook de bedrijven waar dit zelfde pluimveeservicebedrijf eerder dit jaar een behandeling heeft uitgevoerd.´´

MONSTERS Inspecteurs nemen bij de bedrijven monsters van eieren, leghennen en mest. Als in deze monsters geen fipronil wordt aangetroffen, geeft de NVWA de bedrijven weer vrij. Treft de NVWA wel fipronil aan, dan blijven de bedrijven geblokkeerd. Ze mogen dan geen eieren, leghennen of mest meer afvoeren en zij moeten uitgeleverde eieren uit de handel halen. Het Barneveldse bedrijf ChickFriend heeft mogelijk het verboden middel in België aangeschaft. Voor zover bekend zou men in België iemand zijn aangehouden. Eén en ander had te maken met een bestrijdingsmiddel, waarin fipronil gemengd was.

OP SLOT Eén van de gedupeerde pluimveehouders is Gert Vlastuin. Hij heeft twee stallen met twee etages. In één afdeling is friponil vastgesteld, maar het gevolg is wel dat alle eieren, ook uit de pluimveestallen waar niets aan de hand is, niet meer afgeleverd mogen worden. ,,We zitten gewoon op slot, mogen geen ei leveren en ook de mest niet afvoeren. De NVWA heeft ons een blokkade opgelegd. Inmiddels staan er hier nu zo'n 600.000 eieren en dat aantal wordt dagelijks groter", legt Gert Vlastuin uit. Hij wordt er moedeloos van. ,,Je kunt geen kant op. Als je vragen stelt aan de NVWA, die ons aanspreekpunt is en die alles regelt, krijg je nauwelijks een reactie. Ons kost die hele affaire zo'n 4.000 tot 5.000 euro per dag. ,,Straks moeten al die eieren ook afgevoerd worden, omdat ze niet meer geconsumeerd mogen worden. Ook dat gaat ons geld kosten", aldus Vlastuin. Hij denkt er sterk aan om de leghennen uit de pluimveestal, waar in de eieren fipronil is vastgesteld, maar te ruimen. ,,Dat is haast het enige wat je kunt doen om die blokkade weg te krijgen". Wie draait er op voor de geleden schade?.