• Dames Passage creatie bezig tijdens "Heel Passage bakt

    Adriaan Hosang
  • Het bestuur van Passage tijdens de Hoedjes Parade tgv het 65 jaar jubileum

    Adriaan Hosang

´Passage moderner en eigentijdser´

RENSWOUDE  Onlangs bestond Passage, de Christelijk Maatschappelijke Vrouwenbeweging, voortgekomen uit de N.C.V.B., 65 jaar.

In die 65 jaar heeft de vereniging een duidelijke metamorfose ondergaan. De vereniging is moderner, eigentijdser geworden, meegegaan met de tijd. Dat zie je ook terug aan het programma dat maandelijks door het bestuur aan haar leden wordt voorgeschoteld.

Maandelijks komen de dames van Passage bijeen in gebouw Rehoboth waar op woensdagavond de ledenbijeenkomst wordt gehouden.

SPREKER Mieneke den Hartog: ,,Voor die bijeenkomsten wordt veelal een spreker uitgenodigd om te praten over een actueel onderwerp. We zorgen dan ook voor de nodige variatie. Je moet de leden blijven boeien, interesse weten te wekken.

We doen dat op verschillende manieren, bijvoorbeeld via het bespreken van een medisch onderwerp, een avond waarin de politiek centraal staat of waarbij het onderwerp geloofsgericht is".

DOELSTELLING Als doelstelling hanteert Passage het samen dingen doen, een doel voor ogen hebben, samen iets ondernemen, samen oplopen want wat misschien zover weg lijkt is dichtbij als je het samen doet.

Mieneke den Hartog legt uit dat Passage voor elk wat wils biedt. Om al die activiteiten goed te stroomlijnen zijn er diverse commissies gevormd om die activiteiten te organiseren.

FIETSTOCHT ,,We hebben een fietscommissie die twee keer een avond en één keer een dag een fietstocht organiseert´´, vertelt Mieneke den Hartog. ,,Dat is elke derde woensdag van de maanden juni, juli en augustus.

We hebben een BBQ bij de start van een nieuw seizoen na de dagtocht fietsen.

Er is een activiteitencommissie die een programma in elkaar zet voor de slotdag, excursies en creatieve avonden. Maar we hebben ook een advertentiecommissie die zorgt voor advertenties voor de convocatie. De kunst en cultuurclub regelt de culturele bezoeken aan onder andere musea en tentoonstellingen.

Heel belangrijk zijn ook onze projecten, want vanaf 18 februari 2015 werken we drie jaar voor Manege zonder Drempels in Bennekom. Met allerlei acties hopen we veel geld bij elkaar te brengen voor dit project. Er is ook een tuincommissie waarmee leden een bezoek brengen aan tuinen. Dat gebeurt drie keer in de zomerperiode.

In 2016 is dat gebeurd op elke tweede woensdag van de maanden juni, juli en augustus. We hebben ook een Leeskring, die in een huiskamer gesprekken organiseert over een boek. Ook nemen we deel aan de collecte in de Nationale Hartweek: medio april 2017; aan de collecte voor het Oranjefonds: medio mei 2017 en we hebben onze opschoonactie samen met NL-DOET en Nederland Schoon: één keer per jaar, in 2017 op 10 maart.

Natuurlijk hebben we ook ieder jaar onze nieuwjaarsreceptie: in De Voorhof en nemen we deel aan de Nieuwjaarsmarkt van de Gemeente Renswoude.

Tot slot is er nog de filmkring met huiskamer gesprekken naar aanleiding van een film uit de serie Moving Movies. Het komende seizoen, deel 9.

Last but not least is er de commissie Lief en Leed, waarvan de leden bezoekjes afleggen aan hen die daar veel behoefte aan hebben.