• Frank van Woerden in gesprek bij één van de tafels

    Adriaan Hosang
  • Frank van Woerden geeft tekst en uitleg aan de zaal

    Adriaan Hosang
  • Bezoekers van de infoavond vullen de vragenlijst in

    Adriaan Hosang

´Verder dan we al waren, zijn we niet´

​RENSWOUDE Na de grote belangstelling voor de raadsvergadering waarop de plannen voor het Renswoudse Dorpshart, bouwdeel 2, de verkoop van het gemeentehuis en de bibliotheek centraal stonden, werd donderdagavond in gebouw 't Podium door Frank van Woerden Vastgoed BV een informatieavond gehouden. Naar schatting zo'n 130 personen kwamen hier op af.

Frank van Woerden verwelkomde de aanwezigen. ,,Ik weet wel wat de beste invulling is, maar het is de vraag of u dat ook vindt". Na enkele mogelijkheden getoond te hebben, werden vragenlijsten uitgedeeld met vragen als: wat voor voorzieningen mist u nog in het Dorpshart? Hoe zou u de invulling van de leegstaande winkels willen zien? Ook werd gevraagd naar de gewenste invulling op het plein, waar nu een gebouw van 300m² en maximaal 8 meter hoog is toegestaan. ,,Er wordt gekeken om in bouwdeel 2 het gemeentehuis, politiepost en bibliotheek en bibliotheek te realiseren´´, licht Van Woerden toe. ,,Wat vindt u?´´

GEEN PARKEERKELDER Nadat de ingevulde vragenlijsten waren opgehaald, lichtte Van Woerden lichtte onder meer toe dat de realisatie van zijn plannen een jaar duurt en dat er geen parkeerkelder komt. Op de vraag hoeveel er straks van het plein afgaat, antwoordde hij: ,,De meesten willen het plein zo houden. Er staat hierover nog niets vast, de markt zal blijven en activiteiten houden kan ook." In het plan is volgens de ondernemer ook horeca gepland. Waarom krijgt bouwdeel 2 niet drie maar vier lagen, wilde een van de aanwezigen weten. Van Woeden: ,,Aan het project hangt een prijskaartje. We zullen ernaar kijken, maar het hangt ook van de gemeente af.´´

Op de vraag uit de zaal of het gemeentehuis nu wel of niet verplaatst wordt, kon hij geen antwoord geven ,,Dat bepaal ik niet, ik ben de ontwikkelaar". Meteen werd gereageerd met de opmerking: ,,Maar je hebt het toch al gekocht?" Deze vraag gaf de stemming na afloop weer: er bleven vragen open.

GOED GEDAAN Anton van Rinsum, een investeerder in het 1e bouwdeel, merkte op dat Van Woerden het goed gedaan heeft. ,,De gemeente had zo'n bijeenkomst moeten organiseren. Dan had men tenminste geweten wat er onder de bevolking leeft. Ik ben van mening dat het gemeentehuis niet in het te realiseren bouwdeel thuishoort.´´

VVD-raadslid Peter Walraven vond dat de informatieavond goed was opgezet. ,,Ja, Van Woerden heeft het, vanuit zijn standpunt gezien, goed gedaan. Er was ruimte voor vragen en die kwamen er natuurlijk ook. Men had zelfs de ruimte om punten aan te geven en die kwamen er, bijvoorbeeld voor wat betreft de bouwlagen. De weerstand tegen de plannen viel mij wel mee.´´

Jan Top, een bewoner van het appartement in bouwdeel 1, merkte op dat de projectontwikkelaar een goed verhaal had. ,,Hij doet al wel of het doorgaat. Een aantal zaken bleef nog vaag en vergeet niet, wij hadden het liever anders gezien.´´

POLITIE EN BIBLIOTHEEK Gerda Vermeulen, bestuurslid van ´Oud-Renswoude´ vond dat Van Woerden zich van z'n goede kant heeft laten zien. ,,Het was allemaal goed geregeld. Maar ja, veel verder dan we al waren zijn we nog niet. Ik vraag me af wat er gebeurt met die vragenlijsten en de reacties van de aanwezigen." Zij heeft nog wel een suggestie voor enkele leegstaande winkelpanden. ,,Het politiebureau in een van die panden en de bibliotheek in de andere, dan kan het nieuw te bouwen bouwdeel 2 wel een etage lager.´´

Oud-wethouder Piet Swart (CDA) is blij met de ontwikkelingen. ,,Het was een informatieavond die ontspannen is verlopen en waarbij ook sprake was van een goede sfeer. Ja, ik ben wel blij dat men er uitgekomen is met Volker Wessels en dat Van Woerden dit nu heeft opgepakt. Maar ja, de concrete invulling moet nog komen.´´