• import

´Voor christelijk karakter´

SCHERPENZEEL De SGP wil onder aanvoering van Maarten Zwankhuizen een heldere en herkenbare koers varen in het gemeentebestuur. Het behoud van het christelijk karakter van het dorp is daarin een belangrijk uitgangspunt. ,,Een winkelopening op zondag bijvoorbeeld, blijft voor ons volstrekt onbespreekbaar'', aldus de lijsttrekker.

De principiële uitgangspunten van de partij zijn dingen waar de SGP, ook in verkiezingstijd, niet omheen wil draaien. In het verkiezingsdebat liet Zwankhuizen duidelijk weten dat zijn partij de sluitingstijden van de plaatselijke horeca, in elk geval op zaterdag, maar liefst de gehele week, graag wil terugbrengen naar twaalf uur 's nachts. De zondagrust staat voorop en een goede nachtrust is belangrijk. Daarnaast zou de SGP, vanwege de (over)last voor inwoners, graag een geluiddemper willen zetten op luidruchtige feesten en partijen in de open lucht. ,,Scherpenzeel moet voor iedereen een fijn en leefbaar dorp zijn'', aldus Zwankhuizen. ,,Iets waar we de afgelopen collegeperiode ook hard aan hebben gewerkt. Zo zijn we trots op hoe we hier de zorg goed op orde hebben. Een verdienste waaraan onze vertrekkende fractievoorzitter, Johan Mulder, een behoorlijk steentje heeft bijgedragen. Ook de financiën van de gemeente hebben we prima in de gaten kunnen houden, dankzij de goede afspraken die we daarover in deze collegeperiode hadden gemaakt met CDA en CU. Jammer dat het met de diftar niet is gelukt in de gemeenteraad. Ik verbaas me er soms over hoeveel discussie we soms in de raad kunnen hebben over een punt wat dijvoorbeeld bij de jonge generatie helemaal niet speelt. Zij vinden zaken als afvalscheiding, diftar en duurzaamheid heel normaal. Ik ben heel blij dat we een flink aantal jongere mensen op de lijst en in onze achterban hebben, die een frisse kijk hebben op dit soort zaken.''

De toekomstige ontwikkeling van Scherpenzeel ziet Zwankhuizen als één van de belangrijkste onderwerpen voor de nieuwe raadsperiode. ,,Stilstand is achteruitgang voor een dorp. De SGP is daarom ook voorstander van een gecontroleerde groei van Scherpenzeel, zowel op het gebied van wonen als van bedrijvigheid. We willen geen stad worden of in rap tempo naar de 15.000 inwoners te groeien, maar we moeten er wel voor zorgen dat Scherpenzeel voor een brede groep mensen aantrekkelijk blijft om te wonen en werken. Voldoende betaalbare huizen voor jongeren en meer woningen voor huurders die niet in aanmerking komen voor de sociale huur, vinden wij van groot belang. Daarnaast willen we dat Scherpenzeel een bedrijvig dorp blijft, waar ondernemers de ruimte krijgen. Dat is goed voor de lokale werkgelegenheid.''

In dit verband zegt Zwankhuizen blij te zijn dat de partij SGP-raadslid Gerard van Deelen bereid heeft gevonden om zich te kandideren voor het wethouderschap. ,,Er zijn niet veel ondernemers die een dergelijke overstap willen maken. Gerard heeft hiervoor gelukkig een goede oplossing kunnen treffen. Hoewel Henk Vreeswijk het in de aflopen jaren als externe wethouder uitstekend heeft gedaan, is het fijn om weer een lokale kandidaat voor het wethouderschap te hebben. Kortom, de SGP is klaar voor een nieuwe coalitie.''