• Grebbelinie Bezoekerscentrum
  • Grebbelinie Bezoekerscentrum

22e regiment keert terug in Renswoude

RENSWOUDE Het 22e Regiment infanterie arriveert op 6 december bij het Grebbelinie bezoekerscentrum op het Fort aan de Buursteeg in Renswoude. Op weg naar de eindbestemming Renswoude slaan 16 houten soldaten van 22 Regiment Infanterie. hun bivak op bij het Fort aan de Buursteeg. Het plan is om in 2018 door te trekken naar de definitieve standplaatsen in en om Renswoude. Een aantal van de locaties zijn de Oude Holleweg, de Barneveldsestraat, en de Munnikenweg.

De naam voor deze verzameling soldaten is ontleend aan het 22e Regiment Infanterie, dat in de mobilisatie van 1939-' 40 in Renswoude gelegerd was. De militairen kwartierden aanvankelijk in bij Renswoudenaren en bouwden barakken toen de winter aanbrak. Tijdens de meidagen van 1940 verdedigden ze stellingen bij de Slaperdijk, de Linie van Juffrouwwijk en de Emmikhuizerberg. Veel van deze militairen kwamen uit Rotterdam. Daarom wandelen regelmatig families uit deze omgeving het bezoekerscentrum binnen, op zoek naar het verhaal van hun vader of grootvader.

Burgemeester van de Groep van Bunschoten, Simon Roelofsen van het Grebbelinie Bezoekerscentrum staan samen met de houten soldaten Enrico, Louis, Kobus, Tom, Jan, Cornelis, Heinz en Diederik klaar om hun houten makkers een warm welkom te heten.

De 16 soldaten van hout, mogelijk gemaakt door de promotiecommissie Renswoude en de recreatieondernemers Grebbelinie, symboliseren de echte soldaten, die net als hun acht houten collega's staan voor het verleden. Met de houten soldaten wil het Grebbelinie Bezoekerscentrum de verhalen uit het verleden levend houden. Belangrijk voor kinderen van nu om te begrijpen dat ze in de Grebbelinie wonen en deze verdedigingslinie een belangrijke rol heeft gespeeld in verschillende tijdslagen.

Door de verhalen door te geven aan kinderen op een begrijpelijke manier, kan er meer begrip ontstaan voor spanningen zoals ze er zijn in de huidige tijd, spanningen waarmee kinderen in aanraking komen via media, school en eigen waarneming. Door de Grebbelinie als symbool voor de vrijheid en de houten soldaten als ambassadeurs daarvan te positioneren, is een manier gevonden om doorlopend aandacht te vragen, voor de mensen die geleden hebben in verschillende oorlogen.