• Lex van Lieshout

Aanpak van zwerfafval

SCHERPENZEEL De gemeente Scherpenzeel heeft zich aangesloten bij de Statiegeldalliantie; een groep waarin bedrijven, locatie overheden, milieuorganisaties en andere organisaties zich verenigen om zwerfafval, met name blikjes en PET-flesjes, te gaan verminderen. De alliantie roept de overheid op om structurele oplossingen door te voeren om zwerfafval te bestrijden.

De alliantie beijvert zich om statiegeld te gaan heffen op alle PET-flessen en blikjes in Nederland en België. Het initiatief voor de alliantie is van het Reclycling Netwerk Benelux. Sinds oktober 2017 sluiten zich steeds meer Nederlandse en Belgische partners aan bij de Statiegeldalliantie. Inmiddels zijn dit er meer dan 100, waaronder een groot aantal gemeenten. In januari waren dat 29 gemeenten, waaronder Amsterdam, Utrecht en Haarlem. Dagelijks sluiten zich nieuwe gemeenten aan. Binnen FoodValley gingen de gemeenten Nijkerk, Veenendaal en Ede de gemeente Scherpenzeel al voor. Ongeveer 40 procent van het zwerfafval bestaat uit flesjes en blikjes. Volgens onderzoek zou ongeveer 85 procent hiervan door het invoeren van statiegeld niet op straat terechtkomen maar worden ingeleverd. Men baseert zich hierbij op de situatie in Noorwegen, waar al een statiegeldsysteem bestaat en waar 95 procent van alle flesjes en blikjes wordt gerecycled.

Door statiegeld kunnen zuivere monostromen worden ingezameld waardoor meer hergebruik mogelijk is. Daarnaast is zwerfafval een ergernis voor veel bewoners, veroorzaakt het dierenleed en vervuilt het wateren in de vorm van nanoplastics.

De Nederlandse Vereniging van ReinigingsDirecteuren, waarin gemeenten verantwoordelijk voor afvalbeheer en hun afvalbedrijven verenigd zijn, is voor uitbreiding van het huidige statiegeldsysteem naar kleine flesjes. Deze flesjes worden veelal buitenshuis genuttigd en belanden vaak in de natuur of de reguliere afvalbakken en komen, zonder financiële prikkel, niet in het reclycle systeem. Dit terwijl de inzamelautomaten in supermarkten geschikt zijn om ook kleine flesjes in te kunnen nemen.

Omdat een eventuele uitbreiding van het statiegeldsysteem met kleine flesjes en mogelijk ook blikjes consequenties zal hebben voor bestaande raamovereenkomsten inzake verpakkingen, moet de Tweede Kamer zich hierover buigen. De Statiegeldalliantie wil dit punt hoog op de agenda houden.