• Twee auto´s belandden in juli in de sloot langs de Barneveldsestraat. De ambulance was er snel bij. Spoedritten moeten binnen 15 minuten zijn uitgevoerd.

    AberMedia

Aanrijtijd blijft kwakkelen

SCHERPENZEEL Het aantal spoedritten van de Ambulancezorg Gelderland-Midden, dat binnen de gestelde tijd van vijftien minuten werd uitgevoerd, laat in het eerste half jaar van 2018 weer een terugval zien ten opzichte van het voorgaande jaar. Van de 102 zogenoemde A1-ritten naar Scherpenzeel, die in de periode van januari tot en met mei werden gemaakt, arriveerden er 88 binnen de gestelde norm.

De aanrijtijden van de ambulances in Scherpenzeel worden op verzoek van de gemeenteraad door het college scherp in de gaten gehouden. Hierover wordt dan ook regelmatig gerapporteerd. Volgens landelijke afspraken moet 95 pocent van de A1-ritten binnen de gestelde tijd van 15 minuten ter plekke zijn. Op basis van deze norm worden de beschikbare ambulances op strategische locaties in de regio geplaatst. Overigens wordt die 95 procent-norm berekend over de gemiddelde prestaties in alle zestien gemeenten van Ambulancezorg Gelderland-Midden. Deze norm geldt volgens de dienst niet voor een woonplaats of woonkern. Het percentage ritten dat binnen 15 minuten ter plaatste was kan per plaats dan ook flink afwijken.

TERUGVAL In 2016 werd voor op tijd uitgevoerde A1-ritten in Scherpenzeel een percentage van 90,7 procent geklokt ten opzichte van een regionaal percentage van 94,8 procent; in 2017 lagen deze percentages op respectievelijk 92,2 en 94,5 procent. Over het eerste half jaar van 2018 is in Scherpenzeel echter een terugval te zien naar een percentage van 86,4 procent van ritten die binnen 15 minuten moeten worden uitgevoerd. Het college tekent hierbij aan dat door het beperkte aantal ritten per maand een enkele afwijking snel van invloed is op het resultaat. In de laatste rapportage wordt ook verwezen naar een bijeenkomst die de hulpdiensten in april hebben georganiseerd om kennis te maken met de nieuwe gemeenteraad en waarin Ambulancezorg Gelderland-Midden een toelichting heeft gegeven op welke inspanningen zij plegen om het percentage ritten binnen de norm in Scherpenzeel te gaan verbeteren.

REANIMATIE Het college geeft aan de zorg over de aanrijtijden van de ambulances in Scherpenzeel onder de aandacht te blijven brengen van Ambulancezorg Gelderland-Midden. Tegelijkertijd richt men zich, mede in het licht van wat hierover in het coalitieakkoord staat, op het beter bereikbaar maken van AED's (automatische externe defibrillator voor reanimatie) in de gemeente, alsmede het werven, opleiden en opgeleid houden van burgerhulpverleners.

WERVEN BURGERHULPVERLENERS In het najaar van 2017 zijn 55 inwoners getraind in reanimatie en gebruik van een AED. In die periode heeft Scherpenzeel van de Hartstichting ook gratis zes buitenkasten voor AED's gekregen. Deze zijn in de afgelopen periode op een strategische manier over de gemeente verspreid om de AED's zo goed mogelijk bereikbaar te maken. De kasten zijn geplaatst bij het gemeentehuis, de gebarenboerderij aan Gooswilligen, het appartementencomplex aan de Leidjeskamp, Philalethes op het Kerkplein, bij de Gereformeerde Gemeente aan de Holevoetlaan en bij het appartementencomplex Willaerlaan.

Voor de laatste kast moet overigens nog een AED-apparaat worden aangeschaft. Verder wordt binnenkort gestart met een nieuwe campagne voor het werven van nog meer burgerhulpverleners. ,,Wij vinden dat belangrijk omdat in het geval van hartfalen elke seconde telt'' laat het college weten. ,,Ambulances van Ambulancezorg Gelderland-Midden kunnen nog zo dicht in de buurt zijn, als het om deze eerste hulp gaat, telt iedere seconde en de inzet van burgerhulpverleners draagt daar zeker aan bij.''