• Jubilarissen van de Zonnebloem werden gehuldigd.

    Adriaan Hosang
  • Gasten van de Zonnebloem luisteren naar het optreden van De Valleiparels.

    Adriaan Hosang
  • Een volle zaal genoot van zang, een kerstverhaal en een diner.

    Adriaan Hosang

Zonnebloem viert Kerst en huldigt jubilarissen

SCHERPENZEEL De kerstviering voor de gasten van de afdeling RenScherWoude van de Zonnebloem werd vrijdagmiddag gehouden in Partycentrum Boschzicht.

In de pauze was het tijd voor de huldiging van jubilarissen. Fred en Alie van Riet, Dicky Schut en Dieneke van de Berg waren tien jaar actief voor de Zonnebloem, net als Corina Buikman die niet aanwezig kon zijn. Voor hen was er een oorkonde, een speldje, een bos zonnebloemen, een beeldje en een attentie namens de regio.

MEEZINGEN In de versierde zaal werden de gasten eerder ontvangen met koffie of thee en een gebakje. Voorzitter Dickey Vernig heette iedereen hartelijk welkom, en in het bijzonder de vrouwen van De Valleiparels die deze middag kerstliederen zongen.

Onder leiding van dirigent Petry Esveldt werd geopend met het The First Noël. Doordat de liederen op een scherm in beeld werden gebracht, konden de aanwezigen meezingen.

WOLVEN Na de pauze traden De Valleiparels opnieuw op. Na White Christmas werd Herders in 't veld van Efrata gezongen. Iedereen kende Jingle Bells en Winter Wonderland.

Henk Schuurman las een kerstverhaal voor over iemand die op weg gaat naar de stad om cadeautjes te kopen. Op de terugweg met z'n slee passeert hij eerst een oud vrouwtje dat door de sneeuw ploegt. Hij keert om en weer later zijn er wolven die z'n pad kruisen.

De cadeautjes worden uit de slee gegooid en als het oude vrouwtje met de slee bij het dorp arriveert, gaat iedereen op naar Lars. Ook die wordt gevonden, geen cadeautjes maar wel een bijzondere Kerst. Aansluitend was er een kerstdiner, verzorgd door de heer Klumpenaar en zijn medewerkers.