• BDUmedia Archief

Afwijkende wegverlichting op N224

SCHERPENZEEL/WOUDENBERG Het groot onderhoud van de N224 op de Stationsweg-Oost op Woudenbergs grondgebied is zo goed als afgerond. Nadat het wegdek tussen de rotonde Parallelweg en rotonde Voskuilerdijk in oktober al werd vernieuwd, zijn de afgelopen weken ook nieuwe lantaarnpalen met LED-verlichting aangebracht. Opvallend is het verschil. De wegverlichting op Woudenbergs grondgebied wijkt duidelijk af van de verlichting op Scherpenzeelse bodem. ,,Het loopt soms niet synchroon", legt Clara van Foreest uit.

Door Edward Doelman

 

Zij is woordvoerder Wegen en Mobiliteit van de provincie Utrecht. Het onderhoud aan de N224 is uitgevoerd door de provincie Utrecht. ,,Wij willen graag qua uitstraling de eenheid op ons netwerk bewaren", legt Van Foreest uit. Dat tussen de genoemde rotondes de wegverlichting van elkaar afwijkt, komt volgens haar wel vaker voor. ,,Het is niet dat we het lollig vinden, we zoeken de afstemming met andere provincies wel degelijk. Tijdens de voorbereiding en de uitvoering van reconstructies of onderhoud nemen wegbeheerders ook altijd contact met elkaar op om te kijken of werkzaamheden gecombineerd uitgevoerd kunnen worden onder het motto 'werk met werk maken en minder hinder'. Maar dit soort situaties kun je niet altijd voorkomen."

 

GEEN COMBINATIE Wie de gemeente- en provinciegrens passeert en goed oplet, zal het verschil in wegverlichting absoluut zien. ,,De provincie Utrecht heeft tijdens de voorbereiding contact gehad met de provincie Gelderland over een mogelijke combinatie van werk of samenwerking, maar Gelderland heeft aangegeven dat hun weggedeelte niet voor onderhoud of reconstructie in aanmerking komt. Het Gelderse weggedeelte is in goede staat en nog niet toe aan een onderhoudsbeurt", weet Van Foreest. De verschillende onderhoudscycli lopen volgens haar simpelweg niet synchroon. ,,Dat komt vaker voor."

Navraag bij de provincie Gelderland bevestigt dit. Woordvoerder Petra Borsboom stelt dat in 2012 het asfalt van de N224 dat over Scherpenzeels grondgebied loopt, nog aangepakt is. Ook is destijds de wegverlichting volledig vernieuwd. ,,Dit gaan we nu niet opnieuw vervangen of aanpassen, dat zou verspilling van belastinggeld zijn. Gelukkig vervagen de kleurverschillen ook in de tijd. Over ongeveer twee jaar zie je er niets meer van het verschil in wegdek", meldt Borsboom. Voor de wegverlichting blijft het verschil wel bestaan.

 

DUBBELE OVERLAST De suggestie dat het logischer was geweest om het groot onderhoud ook honderd meter op Gelders grondgebied, tot aan de rotonde Voskuilerweg, door te trekken, wordt door Van Foreest en Borsboom van de hand gewezen. Ook zou daarmee in de toekomst overlast voor omwonenden verminderd worden. Het gedeelte van de Stationsweg tussen de rotondes Parallelweg en Voskuilerdijk hoeft dan immers maar één keer onder handen worden genomen. In de huidige situatie ondervinden de omwonenden twee keer last. ,,Noch de provincie Gelderland noch Utrecht zagen in 2011 een directe aanleiding om werkzaamheden op elkaar af te stemmen", benadrukt ook Borsboom. De komende jaren gaat er dan ook niets veranderen. De gemeente- en provinciegrenzen worden voorlopig dus geaccentueerd door de van elkaar afwijkende wegverlichting, zo blijkt uit de reactie van Borsboom. En of de werkzaamheden in een later stadium nog eens op elkaar afgestemd worden, dat blijft voorlopig gissen. ,,We komen volgens onze trajectaanpak in 2020 weer terug bij dit weggedeelte", aldus Borsboom.