• Juf Maike Wittenberg van de Dorpsbeuk.

    Janneke Hek

'Alle beetjes zijn mooi meegenomen'

SCHERPENZEEL Alle vier de scholen van Scherpenzeel gaan in de mei-maand geld inzamelen voor een goed doel. Het doel van dit jaar is Kinderhospice Binnenveld in Barneveld. Lege flessen, stroopwafels verkopen, een lessenmarathon en een sponsorloop. Iedere school vult de actie anders in.

Maike Wittenberg, leerkracht op de Dorpsbeuk, is lid van de commissie waarin alle scholen vertegenwoordigd zijn. ,,Deze gezamenlijke inzamelingsactie is geen jaarlijks terugkerend iets. De vorige keer was ongeveer vier jaar geleden. Zo blijft het behapbaar, zowel voor leerlingen als ouders en familieleden die doneren", glimlacht ze.

In voorgaande jaren is er geld ingezameld voor onder meer KiKa. ,,We vinden het belangrijk dat het goede doel aansluit bij de belevingswereld van de kinderen. Natuurlijk hopen we dat ze nooit in aanraking hoeven te komen met erge ziektes, maar kinderen kunnen zich vaak wel identificeren met andere kinderen."

Iedere school mag een goed doel voordragen voor deze actie en gezamenlijk wordt er één gekozen. Na de meivakantie gaan de kinderen aan de slag met geld inzamelen. Bij de Dorpsbeuk is de afgelopen maanden al veel actiegevoerd voor het nieuwe schoolplein. ,,Daarom kiezen wij voor wat kleinschaliger manieren om het goede doel te steunen. Bijvoorbeeld heitjes voor karweitje of lege flessen inzamelen en het statiegeld doneren."

Bij de Wittenbergschool wordt ook schoolbreed actie gevoerd voor het kinderhospice. Zo houden de groepen 7 en 8 op 9 mei een lessenmarathon van 6.00 tot 18.00 uur. Ouders, buren en familie kunnen de leerlingen sponsoren voor hun lange schooldag.

De Korenmaat kiest voor een sponsorloop waarbij de hele school deel kan nemen. En de Glashorst gaat lege flessen inzamelen en met het statiegeld het kinderhospice sponsoren. Ook mogen kinderen van alle vier de scholen zelf acties verzinnen om geld te verzamelen. ,,Er is geen streefdoel maar alles is mooi meegenomen."

De cheque met het totale bedrag van de vier scholen wordt rond half juni overhandigd aan het Kinderhospice Binnenveld. ,,We willen graag twee leerlingen per school vragen om bij de uitreiking aanwezig te zijn."

Kinderhospice Binnenveld biedt complexe zorg aan ernstig en ongeneeslijk zieke kinderen met een beperkte levensverwachting. Deze zorg wordt gegeven in een kleinschalige en huiselijke voorziening. Naast het bieden van deze zorg streeft Kinderhospice Binnenveld ernaar kennis op het gebied van palliatieve zorg voor kinderen te ontwikkelen en uit te dragen. Kinderhospice Binnenveld biedt incidenteel ook langdurige zorg aan zieke kinderen. In Kinderhospice Binnenveld is 24 uur kinderverpleegkundige zorg aanwezig én beschikbaar. Dus ook 's nachts. De pedagogisch medewerker begeleidt de ontwikkeling en het spel van de kinderen. Ook is er een diëtist, fysiotherapeut en logopediste betrokken bij de kinderen.