• Het interieur van de Grote Kerk in Scherpenzeel. De vloer is dringend aan vervanging toe.

    import

Asbest uit vloer Grote Kerk verwijderd, akoestiek verbeterd

SCHERPENZEEL De Hervormde Gemeente Scherpenzeel verzorgt op donderdag 21 februari een informatiebijeenkomst over de nieuwe vloer die de Grote Kerk zal krijgen.

De huidige houten vloer is verzakt en wordt, mede vanwege de aanwezigheid van asbest, vervangen. De nieuwe vloer wordt deels afgewerkt met plavuizen waardoor de akoestiek in de kerk verbetert. Tijdens de werkzaamheden kan de kerk niet worden gebruikt; de kerkgangers wijken uit naar de Sionkerk op Renes en De Achthoek aan de Molenweg.

De informatiebijeenkomst op 21 februari begint om  19.30 uur in de Grote Kerk en is bedoeld voor gemeenteleden. ,,Maar ook andere belangstellenden zijn van harte welkom´´, benadrukt Wout van de Kleut, voorzitter van het college van kerkrentmeesters van de hervormde gemeente.

Tijdens deze bijeenkomst vertelt Henk van Woudenberg van de Vereniging Oud Scherpenzeel over de geschiedenis van de kerk. Daarnaast geven architect en aannemer een presentatie over wat er gaat gebeuren.

Op zondag 24 maart worden voor de laatste keer – voordat de werkzaamheden van start gaan – in de kerk erediensten gehouden. Vanaf maandag 25 maart worden alle kerkbanken en andere inventaris uit de kerk gehaald en tijdelijk opgeslagen. Vervolgens wordt de houten vloer weggehaald en de aanwezige asbest door een gespecialiseerd bedrijf verwijderd.

Voordat de nieuwe vloer wordt aangelegd, organiseert de hervormde gemeente een open dag. Het is dan – medio mei – mogelijk de Grote Kerk te bekijken en een toelichting te krijgen op de werkzaamheden. Dan is ook regioarcheoloog Petra Kloosterman aanwezig om te vertellen over wat er eventueel in de grond onder de kerk is gevonden. Naar verluidt zijn er mogelijk nog overblijfselen van de periode na de overgang van de gemeente tot het protestantisme. De Hervormde Gemeente Scherpenzeel laat dit – nu de vloer tóch weg is – onderzoeken. Henk van Woudenberg zal belangstellenden informeren over de geschiedenis van de kerk.

Het is nog niet duidelijk hoe lang de werkzaamheden precies gaan duren. ,,Maar we denken dat de kerk na de zomer, vanaf eind september, weer kan worden gebruikt´´,  aldus Van de Kleut. ,,

Tot die tijd mogen we voor de ochtenddiensten gebruik maken van de Sionkerk op Renes, waar de dienst om 8.30 uur begint en voor de tweede dienst van De Achthoek aan de Molenweg. Tijdens de periode van de werkzaamheden kerken we niet om 18.30 uur maar om 16.30 uur. We zijn de beide kerkgenootschappen zeer erkentelijk dat dit mogelijk is.”

Meer informatie is te vinden op www.hervormdscherpenzeel.nl/vloerrenovatie.