• De ballonnen wilden niet de lucht in.

    Adriaan Hosang
  • Voor de starthandeling op de bouwplaats was er veel belangstelling.

    Adriaan Hosang
  • Wethouder Dick Vlastuin spreekt de nieuwe bewoners toe.

    Adriaan Hosang

Ballonnen wilden niet omhoog

RENSWOUDE De belangstelling voor de starthandeling bij de nieuw te bouwen woningen in de bouwfases 5, 6 en 7 in De Beekweide was groot.

Op de bouwplaats ontving iedereen van medewerkers van Bouwbedrijf Van Grootheest uit Ede een badge met daarop het bouwnummer. Zodra je die op je jas of trui had zitten kon je op zoek gaan naar je nieuwe buren.

Al heel snel waren er de eerste contacten en werd overlegd. Daarnaast kreeg iedereen ook een piketpaaltje met daarop bouwnummer en naam van de bewoner of bewoners in het betreffende huis.

Het was de bedoeling dat de nieuwe eigenaren van de woningen die piketpaaltjes met bouwnummer en naam bewoners in de grond ging slaan, daarbij zo nodig geholpen door medewerkers van Bouwbedrijf Van Grootheest, die als dat nodig was graag assisteerden.

GEMIDDELDE Het was Frank Pluimers van de Bunte projecten opgevallen dat er in deze bouwfases maar weinig mensen uit Renswoude een woning hadden gekocht. ,,Ja, er komen zelfs nieuwe bewoners uit Haarlem naar Renswoude".

Hij ging in zijn toespraak ook in op de gemiddelde leeftijd en constateerde dat veel nieuwe bewoners een leeftijd hebben van rond de dertig, maar dat er ook zijn die duidelijk een stuk ouder zijn wat weer van invloed was op de gemiddelde leeftijd.

BLIJVEN GROEIEN Wethouder Dick Vlastuin was blij dat er zoveel belangstellenden waren. Hij merkte op dat Renswoude wil blijven groeien. ,,Vandaag is de starthandeling voor fase 5, 6 en 7. Vergeet niet dat er veel aan vooraf gegaan is. Ja, u kunt vast beginnen met het oprichten van een buurtvereniging".

Dick Vlastuin moest uit een grote opblaasbare champagnefles, als officiële handeling, ballonnen de lucht in zien te krijgen, een operatie die niet echt soepel verliep.

Voor de aanwezigen waren er drankjes en hapjes en maakte men kennis met z'n nieuwe buren. Het was een goed verzorgde bijeenkomst.