• Haije Bergstra

'Batterij loopt leeg door stress'

SCHERPENZEEL Wilma Lokhorst begon eind vorig jaar met een coachpraktijk 'Tijd voor je hart'. Vanuit haar eigen ervaring helpt ze mensen met stressklachten.

Haije Bergstra

,,Ik ben gespecialiseerd in stressbegeleiding en daarnaast bied ik persoonlijke coaching of wandelcaching aan. Het eerste richt zich op mensen die overbelast zijn en daardoor vastlopen. Er zijn ook mensen die graag tijdens het wandelen dingen bespreken en dan gaan we de natuur in”, legt ze uit.

BATTERIJ LOOPT LEEG Stress is iets wat bij deze tijd hoort. ,,Bijna zonder uitzondering hebben we het druk. Op zich is stress niet perse iets negatiefs, het werkt zelfs prestatieverhogend. Maar het kan teveel worden, en dan wordt het chronische stress. Het kan te maken hebben met bijvoorbeeld verlies of rouw of omdat situaties in je omgeving veranderen en je teveel ballen in de lucht moet houden.

Ook heeft het omgaan met stress te maken met je persoonlijkheid. We leven in een snelle tijd waar we eigenlijk altijd ‘aanstaan’. Er zijn zoveel geluiden en stemmen om ons heen en dan kan het lastig zijn om de juiste keuzes te maken en de balans te vinden tussen inspanning en ontspanning.

Te veel stress zorgt ervoor dat je batterij langzaam leegloopt en dat kan leiden tot overbelasting of een burnout”, vertelt Wilma Lokhorst.

BURNOUT Lokhorst is zelf ervaringsdeskundige. Ze werkte twintig jaar voor een grote bank in de buurt. ,,Op een gegeven moment merkte ik bij mezelf dat die omgeving me steeds minder paste en dat de werkdruk toenam. Maar je gaat door, omdat je het altijd zo hebt gedaan. De omgeving vroeg door te gaan en ondanks de lichamelijke klachten deed ik dat ook.

Toen werd ik plotseling stil gezet door een burnout. Het ging niet meer, ik was mezelf echt helemaal kwijt. Ik merkte dat ik lange tijd niet had stilgestaan bij mijn gevoel. Al mijn keuzes maakte ik rationeel. Ik moest opnieuw gaan ontdekken wie ik nu eigenlijk was, waar ik voor stond en wat mijn leven nu echt betekenis gaf.

Veel vragen. Ik wist dat het anders moest, maar hoe?”, zegt ze. Voor veel mensen die bij haar aankloppen voor coaching is dat een herkenbare zoektocht.

PRAKTIJK Na het volgen van een loopbaantraject, waar ze onder andere handvatten kreeg om te ontdekken waar haar kwaliteiten lagen, liet ze zich omscholen. Ze ging Maatschappelijk Werk studeren, omdat bleek dat het contact met mensen haar goed lag en ze graag mensen wilde begeleiden die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Met haar praktijk is ze nu een aantal maanden onderweg.

,,Vanaf het eerste moment wist ik dat dit bij me paste. Het heeft echt mijn hart”, zegt ze. Haar manier van coachen is anders dan wat ze veel ziet in haar omgeving en ook zelf heeft ervaren. Ze legt uit: ,,Ik denk dat coaching geen eenrichtingsverkeer moet zijn. Het is een vorm van samenwerken. Ook zelf heb ik mogen ervaren dat de beste veranderingen voortkomen uit vermenigvuldigen, uit elkaar ontmoeten, elkaar steunen en inspireren.''

ERVARINGSDESKUNDIGEN Enthousiast vertelt Wilma over haar plannen voor een nieuw op te zetten vrouwengroep: ,,Ik ben bezig met een programma voor vrouwen die de meerwaarde zien in het leren van en met elkaar. Die het leven willen delen, met de kwetsbaarheden en moeilijkheden die daarbij horen. We zijn tenslotte allemaal unieke ervaringsdeskundigen.”

,,Het wordt een totaalpakket waarbij we naar meerdere levensgebieden en thema´s gaan kijken: de lichamelijk en geestelijke gezondheid, persoonlijke ontwikkeling, relatie en gezin en geloof en zingeving.

Het feit dat ik christen ben, heeft invloed op wie ik ben, maar het is ook als een rode draad door mijn manier van werken verweven. Ik wil mensen ontmoeten van hart tot hart en onbevooroordeeld naar hen luisteren. Je mag komen zoals je bent”, besluit ze met een glimlach.

[][Meer informatie: tijdvoorjehart.nl.