Begroting gemeente in infographic

WOUDENBERG De gemeente Woudenberg presenteert haar begroting over de jaren 2018 tot 2021 dit jaar in een infographic. Hierdoor is in één oogopslag te zien wat de gemeente belangrijk vindt en waar zij haar geld aan besteedt. De begroting wordt op 3 oktober tijdens een openbare commissievergadering besproken, waarna de gemeente de begroting vaststelt op 26 oktober.

De begroting sluit in 2018 met een overschot van 156.000 euro. Ook de jaren 2019-2021 laten een positief saldo zien. Hierdoor is er ruimte om tegemoet te komen aan de wens van de gemeenteraad om de voorgenomen stijging van de Onroerende Zaakbelasting (OZB) met twee procent te verlagen naar één procent.

Wethouder Gijs de Kruif: „Wij vinden het belangrijk dat inwoners weten waar de gemeente haar geld aan uitgeeft. Daarom hebben we dit jaar voor het eerst de begroting uitgewerkt in een infographic. Inwoners kunnen nu in één oogopslag zien wat er binnenkomt bij de gemeente en waar het geld aan uitgegeven wordt. Ook is te zien wat een meerpersoons huishouden in 2018 betaalt aan Onroerende zaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing en rioolheffing. Woudenberg staat er financieel goed voor. Het is mooi dat er ruimte is om de voorgenomen stijging van de OZB met twee procent te verlagen naar één procent. Ook is de schuldenlast van de gemeente kleiner geworden. Kortom; een financieel gezonde gemeente."

ZORG Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente Woudenberg verantwoordelijk voor nieuwe taken op het gebied van Wmo en Jeugdzorg. De overdracht van deze taken van het Rijk aan de gemeente gaat gepaard met een oplopende korting. In het jaar 2018 zijn de gemeentelijke uitgaven aan zorg voor het eerst hoger dan de inkomsten. Het tekort wordt gedekt uit de hiervoor gevormde Reserve Sociaal domein. De gemeente onderzoekt in 2018 hoe zij ervoor kan zorgen dat de inkomsten en uitgaven aan zorg in 2019 weer in balans komen.