• Voorzitter Siska Nietveld (links) en penningmeester Ria van Holland van KREK.

    Janneke Hek

'Behoud is helaas niet gelukt'

SCHERPENZEEL Met pijn in het hart heeft het bestuur van Dorpscollege Krek de stekker eruit getrokken. Een opeenstapeling van redenen gaf de uiteindelijke doorslag. Bijna 42 jaar volgden Scherpenzelers sportieve, culturele en creatieve cursussen bij KREK (KREatieve en Kulturele activiteiten). Het gebrek aan bestuursleden, een terugloop in cursisten en veranderende tijden zorgden voor de opheffing. Penningmeester Ria van Holland en voorzitster Siska Nietveld hebben er buikpijn van gehad.

,,De laatste jaren was het al wat lastiger voor ons als gekrompen bestuur. We hebben ingezet op vernieuwing. Zo is KREK op internet te vinden, gaven we in plaats van het cursusboekje een moderne flyer uit en vonden de cursussen een plekje in de Breehoek. Maar het mocht niet meer baten. We hadden als beslisdatum 1 januari 2018, en helaas bleef er niets anders over dan te stoppen met KREK. Per 1 mei is KREK niet meer", vertelt voorzitster Nietveld.

BESTAANSRECHT Toch kijkt het bestuur terug op een mooie periode. ,,KREK heeft al die jaren bestaansrecht gehad in het samenbrengen van cursisten. Het eerste doel bij de oprichting was het bevorderen van sociale contacten, en dat is zeker gelukt. Er zijn cursusgroepen die om de week nog bij elkaar komen om creatief of sportief bezig te zijn", aldus Van Holland. Een aantal cursussen gaat zelfstandig verder, zoals Tiffanyglas, yoga en bodyshape. ,,De cursisten van de Tiffany-groep komen al jaren om de week bij elkaar en delen lief en leed met elkaar. Dat is toch mooi?", zegt Van Holland.

In 1976 werd KREK opgericht door de dames Meyers, De Zwart en Unk en de heren Mickel, Ruisch, Lasker en Zijlstra. Tijdens de Fancyfair van 1976 bij de opening van de Heijhorst presenteerde KREK het cursusprogramma, zoals boetseren, boekbinden en eigen kleding maken. In de loop van de jaren verhuisde KREK van de Heijhorst naar de Paddenburcht en later deels naar de Breehoek.

Vier van de zeven bestuursleden gaven vorig jaar aan te stoppen, er bleken geen nieuwe bestuursleden te vinden. ,,We hebben er alles aan gedaan om KREK voor Scherpenzeel te behouden, maar dat is helaas niet gelukt. We zijn blij dat er in ons dorp nog meer organisaties zijn die activiteiten organiseren, zoals SWO en de bibliotheek". Het afronden van alle administratieve zaken die bij de opheffing van de stichting horen, kost de twee nog even tijd. De laatste KREK-cursus vindt 18 april plaats en per 1 mei is het afgelopen.

RECORDAANTAL Trots is KREK op het recordaantal van vijfhonderd cursisten in 2007. Ook het veertig jarig jubileum in 2016 is groots gevierd in Kulturhus de Breehoek. ,,De avonden voorafgaand aan het KREK-seizoen, waarbij alle cursussen werden gepresenteerd, waren altijd zo gezellig. De laatste jaren merkten we een verminderde belangstelling. Mensen zijn druk. Als ze creatief willen zijn, halen ze zelf een werkbeschrijving van internet bijvoorbeeld.

Ook het aantal deelnemers van de stadswandelingen en taalcursussen liep terug. We kijken met plezier terug op wat KREK allemaal opgeleverd heeft voor veel mensen".