• Het gemeentehuis van Renswoude.

    BDUmedia

Besluit locatieanalyse gemeentehuis Renswoude op 2 oktober

RENSWOUDE De gemeenteraad van Renswoude besluit tijdens de vergadering van dinsdag 2 oktober welke locaties onderzocht zullen worden als mogelijke toekomstige huisvesting van de gemeentelijke dienstverlening. Voorafgaand daaraan vindt op woensdag  de commisievergadering hierover plaats. Dat laat de gemeente Renswoude weten in een persbericht.

,,Er is de achterliggende jaren veel gesproken over de toekomstige huisvesting van de gemeentelijke dienstverlening. In de raadsvergadering van 29 mei is ten aanzien van de toekomst van het gemeentehuis besloten om breder te kijken dan uitsluitend de huidige locatie op Dorpsstraat 4. De raad heeft het college gevraagd voor nog nader te bepalen locaties een analyse uit te voeren.´´

Het huidige gemeentehuis is deels een Rijksmonument. ,,Op dit moment bestaat er een aantal knelpunten vanwege de grootte, indeling en de staat van het pand. Daarnaast zijn er knelpunten ontstaan door nieuwe taken die de gemeente uitvoert. Daarbij gaat het om bijvoorbeeld privacygevoelige gesprekken voor voor jeugdzorg. Het is onze ambitie om op een zo kort mogelijke termijn te zorgen voor een adequate en financieel verantwoorde oplossing voor de gemeentelijke huisvesting.´´

In de vergadering van 2 oktober neemt de gemeenteraad een besluit welke locaties onderzocht zullen worden en waar deze locaties aan moeten voldoen. Ook ligt de wijze van communicatie en participatie voor.