• Foto Rinus van Denderen

Bronzen kruis voor trouwe brandweerlieden

SCHERPENZEEL Glenn Bos, Ruud van Ee en Herko van Veen zijn zaterdag in het zonnetje gezet tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Scherpenzeelse brandweer. De drie zijn al twintig jaar betrokken bij het plaatselijke korps.

De uitrukhal van de kazerne was voor de gelegenheid omgevormd tot een ware feestzaal, geheel in après-ski sferen. Naast de gebruikelijke nieuwjaarswensen was er aandacht voor de brandweeractiviteiten van het afgelopen jaar. In totaal rukte de Scherpenzeelse brandweer in 2017 43 keer uit voor branden, ongevallen, dienstverleningen en (negen) reanimaties. Daarnaast werd er een wervingscampagne gestart om nieuwe leden bij het korps te krijgen. Er wordt vooral gezocht naar jonge mensen (man/vrouw) die overdag beschikbaar zijn om mee uit te rukken.

Gert Blok ontving zijn diploma voor instructeur, terwijl Jaco van de Wetering een diploma kreeg voor de opleiding manschap. Ook ontving hij een certificaat voor de opleiding 'collegiaal brandweer ondersteuningsteam', die ingezet wordt na heftige incidenten.

JUBILEUM Tevens werd stilgestaan bij het 20-jarig dienstverband van Glenn Bos, Ruud van Ee en Herko van Veen. Laatstgenoemden vormen samen het huidige postcommando. Zij ontvingen, opgespeld door wethouder Van Dijk, het bronzen brandweerkruis met kroon.

Afscheid werd genomen van Herman Brand en Jochen Lang. Eerstgenoemde is verhuisd naar Zwartebroek en vervolgt daar zijn brandweerloopbaan. Ook hun echtgenotes kregen waardering voor de vele uren die ze hun man hebben moeten afstaan aan de brandweer.

PASSIE Bas Lucassen, de nieuwe clustercommandant, noemde het een passie die je niet zomaar kwijtraakt. Dat bleek wel toen tijdens de receptie de pieper ging voor een melding. Ondanks de mooie toespraken en de feestelijke bijeenkomst werd gewoon uitgerukt naar de Willaerlaan voor een buitenbrand.