• Adriaan Hosang
  • Adriaan Hosang
  • Adriaan Hosang
  • Adriaan Hosang
  • Adriaan Hosang
  • Adriaan Hosang
  • Adriaan Hosang
  • Adriaan Hosang
  • Adriaan Hosang
  • Adriaan Hosang

Burgemeester Van der Kolk ontsteekt bevrijdingsvuur

RENSWOUDE Het bevrijdingsvuur is dinsdag ook vanuit Wageningen naar Renswoude gebracht. Een groep lopers vertrok bij redelijk goed, wat warm weer, vanuit Wageningen voor de tocht naar Renswoude. Eenmaal gearriveerd bij restaurant De Hof voegden zich daar een grote groep jeugdspelers van vv Renswoude bij hen. Onder de lopers één deelnemer die het hele traject had afgelegd, namelijk Gerjanne Spelt. Zij was het ook die de fakkel Renswoude binnenbracht.

Op het parkeerterrein voor de sporthal De Hokhorst was het burgemeester Annelies van der Kolk die de fakkel overnam en het bevrijdingsvuur ontstak. ,,Het ontsteken van het bevrijdingsvuur geeft aan waar wij voor staan. We vieren de bevrijding en hebben gisteren met velen de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en andere oorlogen herdacht. Ja, samen herdenken en samen vieren.''

Van der Kolk bedankte de lopers en loopsters voor hun inspanning, klom een trap op en ontstak even later het bevrijdingsvuur met de fakkel die Gerjanne Spelt en de anderen uit Wageningen had gehaald. Het vuur wilde niet echt makkelijk branden, maar het lukte. Hierna sprak ze even kort met diverse lopers en loopsters.

Het was Ab Rebergen die met een boeiend en indrukwekkend verhaal inging op de bevrijding van Renswoude. Hij wees op de verzetsgroep, zo'n veertig man groot, die actief was op diverse manieren. Hun schuiladres werd gememoreerd, een put in de grond in de buurt van Het Dijkje. Maar ook de oorlogshandelingen in en om Renswoude, de vernielingen, het oppakken van verzetsmensen door de Duitsers en het sneuvelen van geallieerden werd belicht.

Rebergen bracht ook in herinnering de aanslag op een Duitse officier bij restaurant De Dennen, door leden van het verzet. Die dachten dat de Duitser om het leven was gekomen, maar toen de kust vrij was wist die De Dennen te bereiken, werd verzorgd en opgehaald. Het gevolg was het overbrengen van vijf onschuldige gevangenen vanuit Utrecht. Zij werden als represaille maatregel gefusilleerd op het dijk, tegenover De Dennen.

Ook het sneuvelen van geallieerden op diverse plaatsen in Renswoude werd belicht evenals de naamgeving van bruggen in Renswoude, de Ltn Rowebrug en de Ken bridge. Tenslotte belichtte Ab Rebergen ook de bevrijding van Renswoude en vroeg hij zich af of de aanwezigen ook wisten hoeveel oorlogsmonumenten Renswoude telt.

Hierna was het wachten op de fraaie stoet van oude motoren en legervoertuigen van Keep Them Rolling die vanuit Scherpenzeel naar Renswoude kwam en daar op het parkeerterrein bij de sporthal even halt hield zodat ook de bestuurders en hun passagiers even koffie konden drinken en de belangstellenden bij de sporthal de kans kregen om die fraaie motoren en voertuigen van dichtbij te bekijken. De jeugd mocht soms zelfs even in zo'n voertuig een kijkje nemen terwijl bij een ander voertuig twee inzittenden zorgden voor van muzikale verstrooiing en probeerden om ook de jeugd mee te krijgen.

Uitgezwaaid door velen trok de stoet voertuigen vervolgens via de Dorpsstraat en de Emminkhuizerlaan naar Veenendaal waar de lunch werd gebruikt.