• HJMARKS

Burgemeester zoekt collega: een kinderburgemeester

SCHERPENZEEL De gemeente Scherpenzeel is op zoek naar een enthousiaste kinderburgemeester die het leuk vindt om onder andere de Koningsspelen te openen, een lintje door te knippen bij een nieuwe speeltuin of Sinterklaas welkom te heten in het dorp. Leerlingen uit groep 7 van de basisschool krijgen hier les over en kunnen vervolgens solliciteren voor deze functie.

Burgemeester Corry van Rhee-Oud Ammerveld vindt het superleuk dat zij volgend jaar versterking gaat krijgen van een kinderburgemeester. En ook een beetje spannend, want het is ook voor haar de eerste keer dat zij gaat 'samenwerken' met een jonge 'ambtsgenoot'. ,,Ik heb trouwens wel ervaring met een kinderraad in Tiel. Die ervaringen zijn erg positief en ontzettend leuk. Ik vind het meedenken van kinderen en luisteren naar hun ideeën heel belangrijk. Zij hebben een andere kijk op zaken dan volwassenen.''

LEUK IDEE Het idee om in Scherpenzeel een kinderburgemeester aan te stellen is ook afkomstig van kinderen, vertelt de burgemeester. ,,Ik kreeg daarover voor de zomervakantie een brief van Luna Lesterhuis uit Scherpenzeel. Omdat ik het een leuk idee vond heb ik haar uitgenodigd en samen met haar en een paar vriendinnetjes besproken wat de kinderburgemeester zou moeten doen. Daarna zijn we een beetje gaan informeren bij een aantal gemeenten die al een kinderburgemeester hebben, hoe dat bij hun werkt. Dat blijkt overal verschillend. Wel hoorden we van een andere gemeente over een lesbrief. Scholen kunnen daarmee aan het werk om de kinderen alles te vertellen over wat de gemeente doet, hoe het gemeentebestuur in elkaar zit en wat de taken van een burgemeester zijn. Ook de scholen in Scherpenzeel waren heel positief over het idee. Zij gaan de lesbrief in groep 7 behandelen en daarna kunnen kinderen via een brief solliciteren naar de functie van kinderburgemeester.''

REPRESENTATIEF De burgemeester vertelt dat het de bedoeling is om de kinderburgemeester in december te selecteren en tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst te installeren voor de duur van één kalenderjaar. ,,De taken van de kinderburgemeester zullen vooral representatief zijn. Denk bijvoorbeeld aan Koningsdag, de herdenking op 4 mei, de boomplantdag of het volgend jaar inhalen van de Sint. Natuurlijk zorgen wij daarbij voor een goede voorbereiding op de optredens. De kinderen die ik gesproken heb zagen voor de kinderburgemeester ook een rol weggelegd als belangenbehartiger van kinderen; iemand die zaken die kinderen belangrijk vinden onder de aandacht van het gemeentebestuur brengt. Die rol gaan we nog nader invullen. In ieder geval krijgt de kinderburgemeester een eigen mailadres waarmee hij of zij bereikbaar is.'' Als het aan de 'grote' burgemeester ligt is de komst van een kinderburgemeester de eerste stap om de kinderen uit Scherpenzeel actief te betrekken bij het gemeentebestuur en wordt er in de komende tijd ook gekeken naar het samenstellen van een kinderraad. ,,Dat is ook afgesproken in het coalitieakkoord, maar omdat het idee van een kinderburgemeester er eerder was en vanuit de kinderen zelf kwam, pakken we dat eerst op. Kinderen moet je serieus nemen. Zij hebben vaak verfrissende ideeën. Ik kijk uit naar de sollicitatiebrieven. Er melden zich vast veel goede kandidaten. Het kiezen wordt nog moeilijk.''