• Margreet Hendriks

De markt op met Diftar

SCHERPENZEEL Wethouder Tonnis van Dijk draait overuren om de inwoners van Scherpenzeel te voorzien van zoveel mogelijk relevante informatie over de invoering van het nieuwe gedifferentieerde tarief (Diftar) voor de inzameling van grijs afval.

Margreet Hendriks

Met folders en animatiefilmpjes worden de Scherpenzelers erop gewezen dat afval scheiden loont, zowel voor de portemonnee als voor het milieu. Woensdagmorgen stond de wethouder in een kraam op de weekmarkt om hierover vragen van inwoners te beantwoorden en ’s avonds deed hij dat nog eens dunnetjes over in De Breehoek.

KOSTENDEKKEND ,,Ik ben blij dat we, na een jaar vertraging, in januari nu echt van start kunnen gaan met Diftar’’, verzucht Van Dijk. ,,Het is een maatregel die echt nodig is, want de kosten van het verwerken van grijs afval blijven maar stijgen. Zo heeft de rijksoverheid voor volgend jaar de belastingentarieven voor afval storten en verbranden fiks verhoogd. Met het tarief voor de afvalstoffenheffing dat de inwoners in de afgelopen twee jaar hebben betaald, komen we bij lange na niet meer uit. Omdat de invoering van Diftar vorig jaar op het allerlaatste moment werd uitgesteld, konden we de tarieven voor 2018 niet meer aanpassen. Dat heeft ons een tekort van zo’n € 60.000 opgeleverd. De reserve-afvalstoffenheffing is niet onuitputtelijk en bovendien zijn wij wettelijk verplicht om de inwoners kostendekkende tarieven in rekening te brengen. De invoering van Diftar, waarbij de inwoners naast een vastrechttarief gaan betalen voor elke aanbieding van grijs restafval, is de enige methode waarbij we de inwoners de kans kunnen geven om de kosten van de afvalstoffenheffing zoveel mogelijk zelf in de hand te houden. Door goed te scheiden kun je er zelfs wat op gaan besparen.’’

HERBRUIKBAAR Van Dijk benadrukt dat de gemeente van het rijk niet meer zoals voorheen onderscheid mag maken in het vastrechttarief (waarin de structurele kosten worden doorberekend) voor de verschillende huishoudens. ,,Maar het is niet uitgesloten dat wij dit vastrechttarief op termijn toch weer wat kunnen verlagen. Naar schatting zo’n 70 procent van het PMD-afval (plastic, metaal en drankkartons) dat wij inzamelen, is herbruikbaar en levert de gemeente een vergoeding op. Hoe meer herbruikbaar PMD-afval wij kunnen aanbieden, hoe hoger de vergoeding. Dat scheelt, net als bijvoorbeeld een lagere ophaalfrequentie van grijs restafval, in de kosten, waardoor we het vastrechttarief in de toekomst wellicht verder naar beneden kunnen bijstellen.’’

WAARDEVOL Van Dijk is gepassioneerd als hij praat over afvalscheiding. ,,Afgezien van het kostenaspect gaat het bij de invoering van Diftar ook om zorg voor het milieu. Veel van ons afval bevat nog waardevolle grondstoffen. We gooien te vaak textiel, plastic, GFT en papier in ons restafval. Dat is zonde, want daarmee gaan allerlei waardevolle grondstoffen in vlammen op. We lenen de aarde van onze kleinkinderen, zeg ik altijd. We moeten er dus goed voor zorgen en alles wat wij kunnen doen met milieuvriendelijke maatregelen of gedrag met beide handen aanpakken.’’

Om de inwoners te helpen bij het managen van hun afvalstromen, heeft de gemeente, naast de al vertrouwde afvalwijzer, ook stickers en een afvalwijzer-app ontwikkeld. Verder wordt door folders en een animatiefilmpje op de gemeentelijke website heldere informatie gegeven over milieubewust afval scheiden en de manier waarop Diftar in elkaar steekt.

De informatiekraam op de weekmarkt, waar Van Dijk woensdag samen met medewerkers van Ruimte & Groen en Communicatie aanwezig was om vragen over het scheiden van afval en de tarieven per 2019 te beantwoorden, werd in elk geval bijgeschreven als een succes. ‘Wanneer komt de GFT-container bij appartementen?’, ‘Wat hoort er nu bij restafval?’ en ‘Wat mag er verzameld worden bij het gratis PMD-afval?’, bleken de top-drie van de vragen. Deze en andere vragen zijn door de gemeente verzameld en worden ook voorzien van een antwoord gepubliceerd bij ‘Meest gestelde vragen’ op www.scherpenzeel.nl/restafval.

Opvallend was volgens de gemeente dat bijna alle bezoekers van de kraam op de weekmarkt het apart betalen voor restafval een goed idee vonden. ‘Ik ga nu toch maar gauw beginnen met plastic scheiden’, was een reactie die Van Dijk tot zijn genoegen meerdere keren hoorde.