De Stifthorst zoekt nieuwe verkeersouders

RENSWOUDE Voor sommige activiteiten geldt, dat je het als school eigenlijk niet goed iets kunt organiseren zonder de medewerking van enthousiaste ouders. Zo is christelijke basisschool De Stifthorst op zoek naar nieuwe verkeersouders. De kernactiviteiten van die verkeersouders zijn: de fietscontroles en het helpen organiseren van de verkeersexamens.

Er zijn twee verkeersouders die dat samen voor hun rekening nemen. De huidige verkeersouders, Janneke Overeem en Gerda van Ginkel hebben dat vele jaren gedaan. Zij hebben aangegeven deze activiteiten voor school te willen afronden en willen dus graag dat hun taken overgenomen worden. Ze willen zeker zorg dragen voor een begeleide overdracht.

Meer informatie bij Janneke Overeem, tel. 0318-571716.