Dorpsbelang: 'Hart voor de agrarische sector, maar fijnstof is sluimerend gevaar'

RENSWOUDE ,,Fijnstof is een sluimerend gevaar voor de volksgezondheid. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn het verkeer en de agrarische sector. Hier in Renswoude is zeer veel fijnstof aanwezig dat ingeademd wordt door onze inwoners." Dat zegt Jan Stutvoet namens Dorpsbelang Renswoude in reactie op de stelling dat de intensieve veehouderij in Renswoude welkom blijft, ondanks het probleem van fijnstof.

Hij wijst erop dat zijn partij al lang aandacht heeft voor de problematiek. Zo bracht Dorpsbelang vorig jaar een motie hierover in die raadsbreed werd aangenomen. ,,In het kader van de komende energietransitie wil Dorpsbelang Renswoude het gebruik van fossiele brandstoffen graag terugdringen. Dit willen dat doen door het stimuleren van milieuvriendelijk vervoer, klimaatneutraal bouwen, het zorgvuldig en inpasbaar plaatsen van windmolens en zonnepanelen", zegt Stutvoet, die wijst op al behaalde resultaten. ,,De verontreiniging is inmiddels al 30 procent beter dan voorheen. Dat is een mooi begin. Maar dat kunnen wij als Renswoude niet alleen."

Stutvoet vindt de samenwerking binnen FoodValley daar een uitermate geschikt voor. ,,Fijnstof kent geen grenzen en daarom is samenwerking in groter verband nodig. Samen met de agrarische sector zoeken naar technische oplossingen om de fijnstofuitstoot te verminderen. Dat is niet alleen belangrijk voor alle inwoners van ons dorp, maar ook voor de agrarische sector zelf. De agrarische sector is ten slotte nog steeds een belangrijk onderdeel van het buitengebied van Renswoude en wij hebben daar ook hart voor."

Stutvoet heeft wel ideeën voor de nabije toekomst. ,,Een rondweg zou een oplossing kunnen bieden voor het verkeer. Ook spreiding van bedrijven door opheffing van het LOG (Landbouwontwikkelingsgebied) zijn wij voor. Dit betekent dat bedrijven aan de noordkant van Renswoude ook mogen uitbreiden binnen de bestaande regelgeving."