Dorpsbelang Renswoude: 'Wethouder is relatief dure kostenpost'

RENSWOUDE ,,Dorpsbelang Renswoude is van mening dat voor een dorp als Renswoude twee wethouders voldoende moeten zijn, al dan niet fulltime of parttime. Een reden is dat een wethouder relatief dure kostenpost is voor de gemeente, zowel tijdens zijn aanstelling als na vertrek. Een derde wethouder komt voor ons pas in beeld als er drie partijen nodig zouden zijn om een coalitie te vormen. Dit is in de huidige situatie met vijf fracties op elf raadsleden niet ondenkbaar.´´ Dat is de reactie van Jan Stutvoert van Dorpsbelang Renswoude op de stelling van deze week: maximaal twee wethouders in Renswoude.

,,De optie om met twee wethouders het college te vormen en een derde partij als gedoogpartij te laten fungeren vinden wij niet gewenst. Als je als partij collegeverantwoordelijkheid neemt, hoor je ook deel uit te maken van het college. In het geval van een tweepartijencollege mag het nieuwe college beoordelen of de twee nieuwe wethouders parttime of fulltime wethouder worden. Dit zal afhangen van de ambities van het nieuwe college. In een kleine gemeente is het gebruikelijk dat de burgemeester ook een aantal portefeuilles beheert. Dat is in Renswoude ook het geval. Wat ons betreft kunnen de portefeuilles die wat minder politiek gevoelig zijn zoals personeel, veiligheid en openbare orde opnieuw prima bij het takenpakket van de burgemeester.

Waar wel blijvend aandacht voor hoort te zijn, is de informatieverstrekking aan de raad, met name aan de partijen die niet in het college vertegenwoordigd zijn. Dit moet goed geregeld zijn. Hier in Renswoude is de raad tenslotte positief-kritisch ten opzichte van het college, zodat niet snel een crisissfeer ontstaat."