• SGP

'Duurzaam energiebeleid past bij onze verantwoordelijkheid voor de schepping´

SCHERPENZEEL ,,De gemeente moet zeker het goede voorbeeld geven. We hebben allemaal een verantwoordelijkheid voor de schepping. We hebben de opdracht om Gods goede schepping te bouwen en te bewaren. Daarin past een duurzaam energiebeleid. De SGP staat nuchter en zakelijk in de energie- en klimaatdiscussie. In die discussie overheerst vaak de emotie. Maar hoe je er ook naar kijkt, dit ontslaat ons niet van onze plicht om energiebesparende maatregelen te nemen en duurzame energiebronnen te benutten.´´ Dat zegt Maarten Zwankhuizen van de SGP naar aanleiding van de stelling dat de gemeente het goede voorbeeld moet geven als het om duurzame energie gaat.

,,Minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen en meer en vaker andere energiebronnen gebruiken, is daarom zeker noodzakelijk. En of we het willen of niet, op Europees, landelijk en provinciaal niveau wordt aan gemeenten opgelegd om de duurzame energietransitie waar te maken. In dat opzicht hebben we als gemeente gewoon de taak om dit beleid uit te voeren. We doen dat in regionaal verband, samen met ander gemeenten in de FoodValley. Dat gaat in de komende jaren, vanaf nu tot uiterlijk 2050, veel offers vragen van inwoners en bedrijven.

Iedereen zal minder energie moeten gaan verbruiken en andere, duurzame energievormen moeten benutten. Ook de gemeente Scherpenzeel moet daarin mee. In dat opzicht is het niet meer dan logisch dat ook Scherpenzeel initiatief toont en verantwoordelijkheid neemt. En er zijn mogelijkheden genoeg. De gemeente hoeft dit niet alleen te doen. Er is genoeg innovatie en denkkracht in de Scherpenzeelse samenleving om samen met de gemeente tot oplossingen te komen, waarin de doelstellingen voor de energietransitie gehaald worden. Daarin kan de gemeente Scherpenzeel duidelijk het goede voorbeeld geven.´´